Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Driftsaffär genombrott för PROACT

10:30 / 20 August 2004 Proact Press release

Driftsaffär genombrott för PROACT Informations och teknikspecialisten PROACT har tecknat ett större avtal med Hewlett-Packard i Norge avseende IT-driftstjänster hos Ericsson, så kallade Managed Services. Detta avtal tillsammans med befintliga driftavtal och ett flertal rekryteringar lägger grunden för en ökad nordisk satsning inom affärsområdet Managed Services. Avtalet omfattar drift av datalagring och helpdesk för både arbetsstationer och servrar. Värdet på avtalet uppgår till cirka 11 miljoner kronor. PROACT har sedan tidigare ett samarbete med Teleca och Ericsson i Grimstad. Det nu tecknade avtalet innebär att uppdraget utökas och blir mer omfattande. Arbetet kommer delvis att utföras av personal som rekryteras från Ericsson. - PROACTs tjänsteverksamhet har visat god utveckling under kvartalet, vilket är helt i linje med den fastslagna strategin att successivt skifta systemintäkter med lägre marginal mot kontrakterade tjänsteintäkter med högre lönsamhet och bättre förutsägbarhet, säger Henrik Holm, VD på PROACT IT Group AB. För mer information, vänligen kontakta: Henrik Holm, VD, PROACT IT Group AB Tel: Tel: +46 (0)8 410 666 80, e-post: Henrik.holm@proact.se Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer för hantering av snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från cirka 1.500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har cirka 360 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Schweiz och Sverige. ProAct grundades 1994. Moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT00060/wkr0001.pdf

Show as PDF