Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Färre leverantörer när företag nyinvesterar i IT

10:57 / 26 May 2004 Proact Press release

Färre leverantörer när företag nyinvesterar i IT När svenska företag återigen börjar investera i IT-infrastruktur minskar man samtidigt på antalet leverantörer av IT-tjänster. Allt medan budgeten för konsulttjänster förblir oförändrad. Det visar en undersökning som IT-integratören PROACT genomfört bland IT-chefer på svenska storföretag. Efter flera år av neddragningar, kostnadsbesparingar och konsolideringar börjar svenska företag nu att investera i IT-infrastruktur. Fyra av tio svenska IT-chefer spår ökade IT-kostnader i år jämfört med 2003, framför allt inom datalagring och IT-säkerhet. Två tredjedelar av IT-cheferna uppger att datalagring för storage- och servermiljö och IT-säkerhet är högt prioriterade områden i år, enligt undersökningen. - Vi ser att företagen nu förbereder sig för att växa, vilket innebär att IT-infrastrukturen måste följa med. Under en lång period har man återanvänt den utrustning som köptes in under IT-boomen men idag börjar tekniken bli gammal och lösningarna svåra att växa och utvecklas med, varför nyinvesteringar blir ett faktum, säger Per Ernedal, marknadschef för PROACT. Färre konsulter med ökat ansvar Svenska företag fortsätter att minska antalet leverantörer av IT- konsulttjänster i år, 45 procent av de tillfrågade planerar denna minskning. Samtidigt är behoven av konsulthjälp oförändrade, hela 59 procent behåller sina konsultkostnader på samma nivå som tidigare. - Företagen vill ha ett nära samarbete med ett fåtal IT-konsulter, vilket ställer höga krav på oss som tjänsteleverantörer. Vår undersökning visar att så mycket som 93 procent av IT-cheferna anser att specialistkompetens är en mycket viktig egenskap för en IT-konsult, medan lägsta pris endast är intressant för var fjärde företag, säger Per Ernedal. Splittrad bild kring migrering till Windows Server 2003 Undersökningen visar också att intresset för att migrera till Windows Server 2003 är mycket varierande. Fyra av tio IT-chefer ser det som ett ointressant projekt för IT-avdelningen medan lika många uppger det som intressant eller mycket intressant. Om undersökningen Under april månad 2004 har PROACT ställt ett antal frågor till sin IT- panel som består av 88 IT-chefer på svenska storföretag. För ytterligare information kontakta: Per Ernedal, Marknadschef, PROACT, tel: 0733 56 66 50, e-post: per.ernedal@proact.se För sammanställt resultat kontakta: Åsa Hart, Bite, tel: 08 58 70 58 46, e-post: asa@bitepr.se Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har ca 400 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz. Grundat 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/26/20040526BIT00170/wkr0001.pdf

Show as PDF