Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport Första Kvartalet 2004

09:55 / 28 April 2004 Proact Press release

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2004 Strukturaffär skapar förutsättningar för ökad lönsamhet IT-marknaden präglas av fortsatt återhållsamhet och det är kostnadsbesparingar som driver de flesta av kundernas investeringar. För att möta denna marknadssituation har Proact förvärvat och gått samman med Dimension. Integrationsarbetet har medfört betydande kostnadsbesparingar samtidigt som nya kompetenser och kunder förstärker företagets ställning. Verksamheten är nu väl positionerad och dimensionerad för rådande marknadsläge. Första kvartalet i sammandrag - Omsättningen uppgick till 174,5 (176,7) MSEK varav tjänsteintäkter 99,6 (87,8) MSEK. - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) -12,1 (-9,9) MSEK. Därutöver har kostnader för åtgärdsprogram belastat resultatet med -39,8 MSEK. - Nettovinsten uppgick till -59,0 (-12,3) MSEK. - Kassaflöde -3,5 MSEK; likvida medel 120,7 MSEK vid periodens slut. - Antal anställda 385 (312) personer vid periodens slut. Viktiga händelser under första kvartalet - Förvärv av Dimension AB genom offentligt bud varvid 94,6% av aktierna erhållits. Dimension konsolideras från den 1 februari 2004. - Merparten av integrationen med Dimension är genomförd. - Ett antal större affärer har avtalats med bland annat CSC, Geno, Nokia, SEB, Statoil, Telia, Tieto-Tapiola och Tieto Enator För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se Adress: Djupdalsvägen 7, Box 466, 191 24 Sollentuna Org nr: 556494-3446 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF