Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Första fasen av integrationen mellan ProAct IT Group AB och Dimension AB är nu genomförd med önskad effekt

17:19 / 18 March 2004 Proact Press release

Första fasen av integrationen mellan ProAct IT Group AB och Dimension AB är nu genomförd med önskad effekt ProAct IT Group och Dimension har under februari gått samman och skapat en ledande aktör inom IT-infrastruktur. I samband med att det publika budet och det påföljande förvärvet, förutsågs betydande kostnadsbesparingar till följd av att de två koncernerna sammanfördes. Som en följd av samgåendet bedöms de årliga synergierna ha en positiv resultateffekt på cirka 20-25 miljoner kronor. Arbetet med integrationen har planerats under perioden december - januari och integrationsplanen har i sin första fas genomförts under februari och början av mars. Ett omfattande arbete har skett för att skapa den strategiska plattformen för det nya bolaget och därefter har struktur, organisation och dimensionering beslutats och genomförts. I samband med detta har personalstyrkan minskat med ca 70 personer i koncernen, vilket är något mer än den ursprungliga planen, och totalt antal anställda uppgår per idag till ca 390 personer i sju länder. Därtill sker betydande besparingar till följd av bland annat lägre lokalkostnader, färre IT- system samt samordning av dubblerade funktioner inom de båda bolagen. "Vi är nu färdiga med den första fasen av integrationsarbetet med önskad effekt. Nu fortsätter vi arbetet med en tydligare profil, ett bättre erbjudande till våra kunder och en större samlad kompetens och erfarenhet. Ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg är positiv feedback från våra kunder och samarbetspartner, säger Henrik Holm VD ProAct IT Group. ProActs bedömning är att den nya koncernen, under förutsättning att marknaden inte försämras, kommer att ha en omsättning 2004 på cirka 1.100 Mkr, varav 500 Mkr avser tjänster, och ett positivt rörelseresultat före omstruktureringskostnader. Därutöver kommer synergieffekterna att påverka resultatet positivt i stigande utsträckning under året. Tillväxtmålet att växa snabbare än marknaden kommer att uppfyllas genom en kombination av tagna marknadsandelar och ökad prestation på befintlig kundbas. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Holm, VD ProAct IT Group AB +46 733 56 66 80 Mer information om ProAct finns på www.proact.se Om ProAct ProAct är informations- och teknikspecialister. Bolaget är en fristående specialist med ledande kompetens och inriktar sig mot företag med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. ProAct kombinerar information och teknik och bidrar till att göra kundens verksamhet mer lönsam. ProAct är verksamt i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz, med cirka 390 personer. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040318BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/18/20040318BIT00720/wkr0002.pdf

Show as PDF