Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Björn Boldt-Christmas föreslås till ProActs styrelse

14:52 / 15 March 2004 Proact Press release

Björn Boldt-Christmas föreslås till ProActs styrelse Björn Boldt-Christmas, föreslås att komplettera och förstärka styrelsen i ProAct IT Group AB. Aktieägare motsvarande ca 18,3 % av antal aktier och röster deklarerar sin avsikt att föreslå och stödja följande förslag till bolagsstämman i ProAct IT Group AB (publ) som hålls den 31 mars 2004. Styrelsen föreslås bestå av sju ledamöter utan suppleanter och till styrelseledamöter föreslagit omval av Tomas Franzén, Henrik Holm, Dag Sehlin, Anna Lindström och Terje Thon samt nyval av Björn Boldt- Christmas. Lars Grönberg har föreslagits som styrelsens ordförande. Björn Boldt-Christmas är född 1945 och har varit styrelseordförande Dimension AB sedan 1998. Björn har övriga styrelseuppdrag i IT- forskningsinstitutet Victoria AB (ordf.), Appgate Network Security AB (ordf.) och är styrelseledamot i Siti (Swedish Research Institute for Information Technology. Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att styrelsearvode ska utgå med 830.000 kr att fördela inom styrelsen mellan de ledamöter som inte är anställda inom ProAct-koncernen. Nomineringsarbetet har skett inom en kommitté bestående av styrelsens ordförande Lars Grönberg tillsammans med ägarrepresentanterna Peter Rudman från Nordea Fonder, Magnus Bakke från Robur, Iréne Axelsson från Bure Equity och Gunnar Lindberg för Länsförsäkringar Fonder. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. Om ProAct ProAct är informations- och teknikspecialister. Bolaget är en fristående specialist med ledande kompetens och inriktar sig mot företag med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. ProAct kombinerar information och teknik och bidrar till att göra kundens verksamhet mer lönsam. ProAct är verksamt i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz, med cirka 400 personer. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/15/20040315BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/15/20040315BIT00560/wkr0002.pdf

Show as PDF