Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2003

08:45 / 13 February 2004 Proact Press release

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Verksamheten och resultatet utvecklas i rätt riktning Det fjärde kvartalet visar tydligt att de åtgärder som har vidtagits under året har givit effekt på såväl bolagets resultat som kassaflöde. Detta arbete har, i kombination med ökade tjänsteintäkter, lagt grunden för en fortsatt långsiktig resultatförbättring även i ett oförändrat marknadsläge. ProAct har fullföljt budet på Dimension och bildar genom ett samgående en kraftfull aktör inom IT-infrastruktur. Den nya koncernen bedöms få en omsättning under 2004 på cirka 1.100 MSEK varav cirka 500 MSEK tjänsteintäkter. Fjärde kvartalet i sammandrag - Omsättningen uppgick till 208,9 (260,2) MSEK - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 10,0 (-6,1) MSEK. - Nettovinsten uppgick till 7,2 (-33,5) MSEK. - Positivt kassaflöde 6,3 MSEK, likvida medel uppgick till 124,2 MSEK. - Antal anställda uppgick till 273 (338) personer. Januari - december i sammandrag - Omsättningen uppgick till 694,8 (793,9) MSEK varav tjänsteintäkter 334,7 (302,9) MSEK. - EBITA för rörelsen uppgick till 0,9 (-12,4) MSEK därtill har kostnader för åtgärdsprogram -9,5 (-8,0) MSEK samt lagernedskrivningar - 10,2 MSEK belastat årsresultatet med totalt -19,7 MSEK. - Nettovinsten uppgick till -26,5 (-54,1) MSEK - Resultat per aktie uppgick till -2,81 kr/aktie. Viktiga händelser under fjärde kvartalet - Ett antal större affärer har avtalats med bland annat Carmen Systems, Eniro, SEB, Statoil, Tammerfors Kommun och Vattenfall Data. Viktiga händelser efter rapportperioden - Det offentliga budet på Dimension AB har fullföljts. För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se Adress: Djupdalsvägen 7 Box 466 191 24 Sollentuna Org nr: 556494-3446 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF