Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Rörelseresultatet för andra halvåret beräknas bli svagt negativt

08:58 / 17 December 2004 Proact Press release

För andra halvåret kvarstår den tidigare bedömningen om att omsättningen kommer att överstiga första halvårets omsättning. Den tidigare bedömningen om ett positivt rörelseresultat för andra halvåret kvarstår inte. Rörelseresultatet för andra halvåret beräknas bli svagt negativt. Det väsentligaste skälet är att systemintäkterna i Sverige är lägre än förväntat. Resultatet i fjärde kvartalet kommer därutöver att belastas med jämförelsestörande kostnader främst avseende avgångsvederlag till VD och nedskrivning av goodwill.

För mer information vänligen kontakta: Tf. VD Omar A Lien, Tel: +47 93 252 411, CFO Marita Flodström Hellsten, Tel 08-410 666 81, Mer information och bilder finns på www.proact.se.

Om PROACT Proact är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer för hantering av snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. Proact kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från cirka 1.500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. Proactkoncernen har cirka 360 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Schweiz och Sverige. Proact grundades 1994. Moderbolaget Proact IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF