Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

PROACT IT Group säljer schweiziskt dotterbolag

08:50 / 20 December 2004 Proact Press release

PROACT IT Group väljer att fokusera på de nordiska och baltiska marknaderna och har därför accepterat ett erbjudande, om övertagande av verksamheten, från ledningen för PROACT Datasystems AG, företagets dotterbolag i Schweiz.

Ledningen för PROACT Datasystems AG fortsätter att utveckla det schweiziska bolaget har för avsikt att arbeta för att ytterligare förstärka bolagets position på den schweiziska marknaden.

Samarbetet mellan PROACT IT Group och PROACT Datasystems AG i Schweiz fortsätter och innefattar både programvara och hårdvara samt tjänster.

Försäljnigen av det Schweiziska dotterbolaget medför en mindre reaförlust samt ett positivt kassaflöde på ca 3 MSEK

För ytterligare information kontakta: Henrik Wahl, PROACT IT Group, +46708113388 Stephan Schneider, PROACT Datasystems AG, +41793325226

Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har ca 400 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz. Grundat 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF