Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Svenska IT-chefer har lågt förtroende för outsourcing-företag

11:18 / 21 October 2004 Proact Press release

Pressmeddelande 2004-10-21 Svenska IT-chefer har lågt förtroende för outsourcing-företag Svenska IT-chefer har lågt förtroende för outsourcing-leverantörer och det är med stor tveksamhet som de väljer att utkontraktera sitt företags IT-verksamhet. Det framgår av en undersökning som den svenska systemintegratören PROACT har genomfört. 44 procent av de tillfrågade uppger att de har ett svagt förtroende för outsourcing-leverantörer av IT i allmänhet. 18 procent kommer till och med att minska sin outsourcing för att sköta en större del av driften själva. Undersökningen visar också att 6 procent av företagen idag har outsourcat hela driften men endast 2 procent kommer att göra det i framtiden. - Det låga förtroendet för branschen är inte bara leverantörernas fel utan bottnar delvis i bristande köparkompetens, som har resulterat i dåligt formulerade avtal och orealistiska förväntningar. Men undersökningen visar att marknaden är på väg att mogna, säger Per Ernedal. Trots det bristande förtroendet visar undersökningen ändå att outsourcingen av IT-drift kommer att öka kraftigt. Endast ett av tre svenska företag (36 procent) svarar att de kommer att sköta hela IT- driften själv om två år, jämfört med två av tre (67 procent) idag. Mer tid till strategiskt arbete Trots den övervägande negativa inställningen ser IT-cheferna också fördelar med outsourcing. Mer än varannan (51 procent) menar att outsourcing gör det möjligt för IT-avdelningen att ägna sig åt mer strategiska frågor. Andra skäl som nämns är att man vill få bättre kontroll över kostnaderna och slippa administrera en stor intern IT- verksamhet. Den vanligaste invändningen mot outsourcing (30 procent) är risken att tappa kontrollen över verksamheten. - I takt med att IT har blivit mer affärskritiskt för företagen har IT- chefernas roll förändrats till att bli mer strategisk. Samtidigt är de fortfarande ansvariga för den dagliga verksamheten. Nu har många insett att de behöver avlastning för att kunna tänka framåt, säger PROACTs marknadschef Per Ernedal. Om undersökningen Under september 2004 har PROACT via e-post ställt ett antal frågor till sin IT-panel som består av IT-chefer på svenska storföretag. Resultatet baseras på 126 svar. Ytterligare information Per Ernedal, marknadschef, PROACT, tel: 0733-56 66 50, e-post: per.ernedal@proact.se. För tillgång till hela undersökningen Ulf Lindholm, Bite Communications; tel: 0702-41 81 53, e-post: ulf@bitepr.se. Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har ca 400 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz. Grundat 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/21/20041021BIT00040/wkr0001.pdf

Show as PDF