Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport Januari-September 2004

10:14 / 29 October 2004 Proact Press release

DELÅRSRAPPORT Januari - September 2004 Stabila tjänsteintäkter trots svag marknad Stabila tjänsteintäkter och sänkta omkostnader karaktäriserar tredje kvartalet. En fortsatt återhållsamhet på marknaden har medfört lägre systemintäkter än planerat. Tredje kvartalet i sammandrag * Omsättningen uppgick till 177,2 (128,2) MSEK, varav tjänsteintäkter 94,3 (75,3) MSEK. * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -0,6 (-4,1) MSEK. * Nettoresultatet uppgick till -4,9 (-7,2) MSEK. * Likvida medel uppgick till 70,3 (117,9) MSEK vid periodens slut. * Antal anställda uppgick till 363 (272) personer vid periodens slut. Januari - september i sammandrag * Omsättningen uppgick till 582,2 (485,9) MSEK, varav tjänsteintäkter 299,6 (250,6) MSEK. * Justerat rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) var -11,7 (-19,3) MSEK. Därutöver har kostnader för åtgärdsprogram belastat resultatet med -39,8 (-9,5) MSEK. * Nettoresultatet uppgick till -67,4 (-33,7) MSEK. * Resultat per aktie uppgick till -5,84 (-3,57) kr/aktie. Viktiga händelser under tredje kvartalet * Ett antal större affärer har avtalats med bland annat Boehringer Ingelheim, Com Hem, Hewlett-Packard, FMC, Lithuanian Radio and Television, Norsk Hydro, Statoil, Vattenfall samt Ålborg Sjukhus. * Rekrytering av ny VD och koncernchef pågår. * Nomineringskommitté för styrelseval 2005 har utsetts. För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se Adress: Isafjordsgatan 35-37, Box 1205, 164 28 Kista Org nr: 556494-3446 Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer för hantering av snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från cirka 1.500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har cirka 360 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz. Proact grundades 1994. Moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/29/20041029BIT00080/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF