Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Sista anmälningsdag för att acceptera budet på Dimension är måndagen den 26 januari

09:40 / 22 January 2004 Proact Press release

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Pressmeddelande 22 december 2004 Sista anmälningsdag för att acceptera budet på Dimension är måndagen den 26 januari Samtliga direktregistrerade aktieägare i Dimension fick för ett par veckor sedan ett prospekt och anmälningssedel avseende ProActs erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Dimension enligt två alternativ, aktiealternativet eller kontantalternativet. Styrelsen i Dimension har enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet. Sista dag för att acceptera erbjudandet är måndagen den 26 januari 2004 kl. 15.00. Prospektet finns tillgängligt på www.proact.se. Vänligen kontakta Mangold Fondkommission, telefon 08 - 503 01 550 eller 08-454 96 50, vid frågor eller beställning av anmälningssedel. Information om fullföljande av Erbjudandet lämnas efter ProActs styrelsesammanträde den 30 januari 2004. För ytterligare information, vänligen kontakta: ProAct IT Group AB Henrik Holm Tel: 08-410 666 80 Om ProAct ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00190/wkr0002.pdf

Show as PDF