Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct levererar ny datalagringslösning till CSC i Linköping

11:35 / 23 September 2003 Proact Press release

ProAct levererar ny datalagringslösning till CSC i Linköping Tillsammans med det globala IT service företaget CSC (Computer Sciences Corporation) inför ProAct en ny konsoliderad datalagringslösning för en stor gemensam kund i Linköping. Lösningen bygger på en central konsoliderad fildelnings- och e- posttjänst baserad på produkter från Network Appliance med tillhörande tjänster för administration, säkerhetskopiering och antivirushantering. "Den nya lösningen ger oss en rad nya möjligheter" säger Leif Karlsson, datalagringsansvarig på CSC. "Lösningen förenklar administrationen och sänker därmed kostnaderna. Servicenivån ökar genom högre tillgänglighet och ökad prestanda. ProActs lösning förbättrar också kraftigt möjligheterna till snabb återställning vid oförutsedda händelser samt ökar kapaciteten och skalbarheten". Tjänsterna katastrofsäkras genom regelbundna överföringar av förändringar till ett sekundärt system där upp till ett halvårs säkerhetskopior kan förvaras på disk innan de arkiveras på band, s k "backup till disk". För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Sigfridsson, ProAct IT Sweden, tel: +46 13 465 68 51, hakan.sigfridsson@proact.se eller Henrik Wahl, ProAct IT Sweden, tel: +46 8 410 667 88, henrik.wahl@proact.se Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se. Om ProAct ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 280 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Om CSC CSC, Computer Sciences Corporation, grundades 1959 i USA och är ett av världens ledande globala IT-företag med mer än 92 000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC Sverige AB med huvudkontor i Stockholm etablerades 1994 och har idag cirka 460 medarbetare i åtta städer. CSCs konsulter besitter expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e- business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri. För mer information besök gärna www.csc.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/23/20030923BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/23/20030923BIT00270/wkr0002.pdf

Show as PDF