Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-Juni 2003

10:00 / 27 August 2003 Proact Press release

PROACT IT GROUP AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-Juni 2003 Fortsatt svag marknad En fortsatt svag marknad medför lägre systemintäkter än motsvarande period föregående år. Åtgärdsprogram har genomförts för att möta nedgången i efterfrågan. Tjänsteverksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Andra kvartalet i sammandrag * Omsättningen uppgick till 181,0 (215,7) MSEK varav tjänsteintäkter 87,5 (73,1) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -16,7 (4,2) MSEK. * ?ostnader för åtgärdsprogram -9,5 MSEK samt lagernedskrivningar - 6,2 MSEK har belastat resultatet med totalt -15,7 MSEK. * Likvida medel uppgick till 110,7 MSEK. Januari - juni i sammandrag * Omsättningen uppgick till 357,7 (397,2) MSEK varav tjänsteintäkter 175,3 (136,6) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -29,5 (-5,2) MSEK. * Resultat efter skatt uppgick till -26,5 (-4,6) MSEK och resultat per aktie uppgick till -2,81 kr/aktie. * Kostnader för åtgärdsprogram -9,5 MSEK samt lagernedskrivningar - 10,2 MSEK har belastat resultatet med totalt -19,7 MSEK. Viktiga händelser * Åtgärdsprogram har minskat antalet anställda med 35 personer under andra kvartalet. * Antal anställda har totalt minskat med 80 personer sedan december 2002 motsvarande en årskostnadsbesparing på cirka 70 MSEK. * Ett antal större affärer har avtalats med bland annat Nokia, Petro Data samt TeliaSonera IT-Service. * Verksamhet för IT-drift startas i norska Grimstad och ökar närvaron i södra Norge. För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se www.proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/27/20030826BIT00680/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/27/20030826BIT00680/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF