Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct introducerar virtualiseringslösning för Uppsala kommun

16:03 / 30 June 2003 Proact Press release

ProAct introducerar virtualiseringslösning på Uppsala kommun ProAct IT Sweden AB är först i Sverige med att installera virtualiseringslösningar för heterogena miljöer. Uppsala kommun kan därmed sänka sina administrativa kostnaderna för hantering av datalagring. Uppsala kommun använder SAN-teknik (Storage Area Network) för delar av sin datalagring. För att effektivisera och enkelt kunna bygga ut hanteringen av data i SAN-miljö sökte man efter en flexibel och leverantörsoberoende volymhanterare som kunde centralisera administrationen av datalagring över olika typer av operativsystem. Ett annat krav var att kommunen skall kunna expandera sina volymer under drift utan påverkan på överliggande applikation. Efter att ha funderat över olika lösningar valde kommunen ProAct med Storage Virtualization Manager (SVM), på grund av dess förmåga att sänka administrativa kostnader kring datalagring i SAN-miljö. Dessutom sker en drastisk förbättring av informationssäkerhet och tillgänglighet. SVM är en unik lösning som bygger på att all virtualisering sker utanför dataflödet med hög tillgänglighet och skalbarhet till låga kostnader som resultat. SVM tillgodoser även behovet av ett centralt administrationsverktyg för kommunens datalagring. Dessutom fungerar SVM i heterogena miljöer - oavsett leverantör och ger en "Single Point of Storage Management". Förutom ovan nämnda fördelar innebär den nya lösningen en rad fördelar: - Enkelt att snabbt expandera till större volymer. - Möjligt att ta bort mycket av den dagliga administrationen kring volymer. - Radikal minskning av komplexiteten kring administration av lagringskapacitet. Initialt installeras SVM på kommunens stadsbyggnadskontor som arbetar med bland annat bygglov, tillsyn, kontroll, detaljplanering och är även kommunal lantmäterimyndighet. Kontoret ansvarar också för tillsyn av kommunens naturvårdsområden, kartframställning, frågor kring registrering av fastigheter och byggnadsnämndens arkiv. For ytterligare information, vänligen kontakta: Richard Boije ProAct IT Sweden, tel: +46 8 410 66 666, richard.boije@proact.se eller Joakim Richter, tel +46 8 410 667 67, joakim.richter@proact.se Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/30/20030630BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/30/20030630BIT00240/wkr0002.pdf

Show as PDF