Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct Systems AS etablerar lokalkontor i Norska Grimstad

10:06 / 30 May 2003 Proact Press release

ProAct Systems AS etablerar lokalkontor i Norska Grimstad ProAct Systems AS startar driftcenter i Sørlandets Teknologisenter AS, Norges motsvarighet till svenska Kista. Etableringen beräknas generera 5,6 MSEK under en 18-månadersperiod. Driftcentralen skall inledningsvis drifta utvecklingsmiljön för Teleca Wireless Solutions som med sina 70 anställda är den största nyetableringen i teknologicentret det senaste året. Teleca vidareutvecklar Ericssons GPRS-lösningar och erbjuder utveckling och integrering av tele- och datakomlösningar på både norska och internationella marknader. Driftcentralen kommer att bemannas av personal från Ericsson, EDS och ProAct. Avtalet är ett nytt exempel på den positiva IT-satsningen i Grimstad. Som internationellt företag med lokalt engagemang känns det positivt att kunna expandera och erbjuda nya arbetstillfällen, säger Eivind Madsen, direktör i Teleca Wireless Solutions. Med nytt lokalkontor i Grimstad ser vi satsningsmöjligheter runt drift och bevakning av backup/restore och katastrofsäkring för företag längs hela kusten upp till Grenlandsregionen, säger ProActs Säljdirektör Jan Brandvold. Vi tror starkt på att använda bredbandsteknologin till våra backup- /restore lösningar samt katastrofberedskap. Även mindre företag har behov av att säkerställa sin information efter hand de tar ny teknologi i bruk, avslutar Brandvold. Kontoret kommer initialt att bemannas av 4 personer med lång erfarenhet av IT-drift. Till lokalchef har utsetts Stein Bjørndal, ProAct-anställd sedan 1998. For mer information, kontakta: Säljdirektör Jan Brandvold, ProAct Systems AS, tlf. +47 22 89 23 89, jan.brandvold@proact.no Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/30/20030530BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/30/20030530BIT00060/wkr0002.pdf

Show as PDF