Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct lanserar FRC för Veritas NetBackup

14:18 / 7 May 2003 Proact Press release

ProAct lanserar FRC för Veritas NetBackup ProAct IT Sweden AB, ett dotterbolag till ProAct IT Group, lanserar en ny version av FRC, ProAct Fast Restore Cache. FRC är ProActs lösning för säkrare, snabbare och mer effektiv säkerhetskopiering och återläggning av information. FRC, som introducerades på Legatoplattformen för snart 18 månader sedan, har blivit en stor framgång med över 100 installationer över hela Norden och i Schweiz. Den nya versionen breddar nu erbjudandet till att omfatta Veritas NetBackup. Med FRC för NetBackup kan företag och organisationer dramatiskt förbättra sin säkerhetskopiering och framförallt återläsning av information. FRC:n mellanlagrar information som ska säkerhetskopieras. Med en egenutvecklad programvara automatiseras mellanlagringen i ett snabbt disksystem vilket sedan flyttas ut till band. Det betyder att återläggning av information kan göras på minuter jämfört med timmar som annars ofta är fallet. - Alltför många IT-organisationer har inte testat sina rutiner kring återläsning och ofta är inte återläsningstiderna i linje med verksamhetens krav. ProActs egenutvecklade funktion FRC är ett stöd för att säkerställa och snabba upp processen med säkerhetskopiering och återställning, säger Per Ernedal, marknadschef på ProAct IT Sweden AB. Med FRC för NetBackup används NetBackups egna funktioner för kopiering och återläggning. FRC anges som källan i stället för bandstationen. Upp till 32 samtidiga kopieringar kan köras och FRC hanterar parallella säkerhetskopieringar och återläggningar för att minimera riskerna för störningar i driften. När säkerhetskopiering gjorts till FRC skrivs logginformation till både FRC, och till NetBackups egna loggfiler. - Att vara utan viktig information såsom utvecklingsdata, e-post och kunddata kostar idag stora pengar. I kombination med kartläggning och analystjänster hjälper vi våra kunder med detta problem. Resultaten vi idag ser med FRC är att vi kortar ned återläsningtider upp till 10-15 gånger, fortsätter Per Ernedal. Nu presenterar vi denna funktion för Veritas NetBackup-användare. - Veritas ser väldigt positivt på att ProAct har ytterligare förbättrat NetBackups inbyggda funktioner för att ta backup till disk. FRC är ett bra komplement till NetBackups övriga avancerade funktionalitet med bland annat SAN- och LAN-fri backup och inkrementella blocknivåbackuper, säger Linus Svensson, teknikchef på Veritas. ProAct FRC för NetBackup körs på Solaris version 2.6, 7, 8 eller 9 och version 4.5 av Veritas NetBackup. FRC-paketeringen innehåller dels en programvara och hårdvara med kapacitet om 0,5 TB alternativt 2,5 TB. Administrationen sker via ett webbgränssnitt som kräver webbservern Apache med stöd för Perl. Dessa ingår i FRC. For ytterligare information, vänligen kontakta: Per Ernedal, ProAct Datasystem, tel: +46 8 41066650, per.ernedal@proact.se Läs mer om kampanjen på www.proact.se/wow eller www.proact.se/frc Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 320 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00970/wkr0002.pdf

Show as PDF