Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group uppvisar relativ styrka i jämförelse

12:55 / 15 May 2003 Proact Press release

ProAct IT Group uppvisar relativ styrka i jämförelse med IT-branschen som helhet ProAct IT Group AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande företag, enligt Tillväxtlistan 2003 som idag presenteras av tillväxtkonsulten Ahrens och Svenska Dagbladet. ProAct kom på 11:e plats på hela listan och på 5:e plats bland IT-företagen. ProAct IT Group förser företag och organisationer med lösningar som skapar en solid InfoStruktur. Företaget med ca 300 anställda i Norden omsatte 794 MSEK under 2002. Den genomsnittliga tillväxten har sedan 1997 varit 55,8 procent per år. Trots att IT-marknaden präglas av återhållsamhet och uppvisar ProAct relativ styrka i jämförelse med IT- branschen som helhet. - En intressant observation är att av de fem mest snabbväxande IT- företagen är fyra verksamma inom områdena datalagring, säkerhet och effektiv IT-drift. ProAct visar tillsammans med bransch-kollegorna Nexus, Virtus och Q-branch att dessa marknadssegment i kombination med specialistfokus och stort tjänsteinnehåll möjliggör en uthållig och över tiden lönsam tillväxt, säger Henrik Holm, VD ProAct IT Group. - Att växa så snabbt, lönsamt och uthålligt som ProAct IT Group har gjort är en fantastisk prestation, säger Thomas Ahrens, grundare Ahrens Rapid Growth. Till årets tillväxtlista har 100 företag nominerats och 61 av dem blivit publicerade. En placering på listan är inte bara en belöning för bolagets goda resultat och snabba tillväxt. Det är också ett bevis på nytänkande och ett gott entreprenörskap, som förhoppningsvis inspirerar och utmanar andra företag och koncerner till att stärka tillväxtkraften att nomineras till kommande års listor. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Ahrens Rapid Growth är tillväxtkonsulten som specialiserat sig på att skapa snabb lönsam och uthållig tillväxt. Vi hjälper till med att bygga och stärka den lönsamma tillväxtkraften i tillväxtföretagen genom att ge inspiration och handfast vägledning. Vi hjälper även till att skapa nya tillväxt affärer i tex koncerner. Vår verksamhet bygger på kunskap som förvärvats genom forskning och arbete i 100-tals tillväxtföretag sedan 1991. I Ahrens Rapid Growth ingår Ahrens University som genomför utbildningsprogram på företagsledningsnivå och InAction som är specialiserat på uthyrning av ledare för snabb tillväxt ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00740/wkr0002.pdf

Show as PDF