Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct introducerar virtualisering på Malmö Allmänna Sjukhus

11:38 / 22 May 2003 Proact Press release

ProAct introducerar virtualisering på Malmö Allmänna Sjukhus ProAct IT Sweden AB är först i Sverige med att installera en virtualiserings-lösning för heterogena miljöer. Universitetssjukhuset i Malmö (UMAS) kan därmed sänka de administrativa kostnaderna för hela sjukhusets datalagring. Universitetssjukhuset i Malmö var i behov av att förenkla administrationen av den totala datalagringen och samtidigt förbättra kostnadseffektiviteten. Sjukhuset valde Storage Virtualization Manager (SVM) och SVM Policy manager för Exchange (SVM PM) på grund av dess förmåga att sänka de administrativa kostnaderna kring datalagring i SAN-miljö (Storage Area Network). Dessutom sker en drastisk förbättring av informationssäkerhet och tillgänglighet. SVM tillgodoser behovet av ett centralt administrationsverktyg för sjukhusets datalagring. Dessutom fungerar SVM i heterogena miljöer - oavsett leverantör. Förutom ovan nämnda fördelar innebär den nya lösningen en rad fördelar: · Enkelt att expandera till större volymer. · Kan fokusera på pris- och prestandafaktorer istället för leverantörer och kompabilitet i framtida satsningar. · Möjligt att utföra server- och LAN-fri backup med hjälp av snapshot- funktion. För att effektivisera administrationen av Exchange-information använder sjukhuset SVM Policy Manager for Exchange, vilket automatiserar hanteringen inom Microsoft Exchange-miljöer. Detta ger Universitetssjukhuset ett antal unika fördelar: · Skapar snapshots för omedelbar återläggning. · Automatisk expansion av Exchange-volymer utan att tillgängligheten påverkas. · Snabbare uppdatering av nya Exchange-versioner. · Effektivare hantering kring klusters skalbarhet och tillgänglighet. Malmö Allmänna Sjukhus är ett universitets- och regionsjukhus som erbjuder bas- och högspecialiserad vård för 270 000 Malmöbor och 1,5 miljoner invånare i södra sjukvårdsregionen. Det är även ett av Sveriges ledande universitetssjukhus där det bedrivs omfattande forskning och utbildning under ledning av ett femtiotal professorer. Inom flera områden är man världsledande, bland annat inom såväl forskning som behandling av blödarsjuka och diabetes. Här utförs dessutom avancerad plastik-, hand- och ryggkirurgi. Socialmedicinska avdelningen är ett av Nordens största centra för forskning kring ohälsans orsaker och utbredning. For ytterligare information, vänligen kontakta: Richard Boije ProAct IT Sweden, tel: +46 8 41066666, richard.boije@proact.se eller Joakim Richter, tel +46 8 410 667 67, joakim.richter@proact.se Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00430/wkr0002.pdf

Show as PDF