Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 7 april 2003

17:46 / 7 April 2003 Proact Press release

ProAct IT Group AB (publ) Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 7 april 2003 ProAct IT Group AB höll bolagsstämma i bolagets lokaler, Djupdalsvägen 7 i Sollentuna, den 7 april kl. 15.00. Årsredovisningen godkändes av stämman som också, i enlighet med styrelsens förslag, beslutade att ingen utdelning kommer att lämnas. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och Verkställande Direktören för räkenskapsåret 2002. Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Franzén, Lars Grönberg, Henrik Holm och Dag Sehlin samt nyvaldes Anna Lindström och Terje Thon. Lars Grönberg valdes till styrelsens ordförande vid det konstituerande styrelsemöte som hölls i anslutning till stämman. Det beslutades att styrelsens arvode för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall uppgå till 720.000 kronor att fördela inom styrelsen. Stämman beslutade om omval av auktoriserade revisorn Carl-Eric Bohlin till revisor och omval av auktoriserade revisorn Ulla Söderholm-Atterdal till revisorssuppleant, båda från PricewaterhouseCoopers. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 320 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning.Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT01200/wkr0002.pdf

Show as PDF