Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Terje Thon och Anna Lindström föreslås till ProActs styrelse

09:08 / 28 March 2003 Proact Press release

Terje Thon och Anna Lindström föreslås till ProActs styrelse Terje Thon, tidigare vice koncernchef Telenor AS, och Anna Lindström med bakgrund på Hewlett Packard och Xerox föreslås att komplettera och förstärka styrelsen i ProAct IT Group AB. Aktieägare motsvarande ca 15 % av antal aktier och röster deklarerar sin avsikt att föreslå och stödja följande förslag till bolagsstämman i ProAct IT Group AB (publ) som hålls den 7 april 2003. Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter varav nyval av Terje Thon samt Anna Lindström. Omval föreslås av Lars Grönberg, Dag Sehlin, Tomas Franzén och Henrik Holm. Lars Grönberg har föreslagits som styrelsens ordförande. Anna Lindström, f 1965 har en examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anna har en bakgrund inom Unilever Sverige AB med placering i både Sverige och England. Anna har sedan 1994 varit verksam inom IT- branschen bl a som marknadschef inom Hewlett Packard Sverige AB samt som marknads- och försäljningsdirektör Xerox AB med ansvar för indirekta kanaler. Anna är idag fristående konsult i egen verksamhet. Terje Thon, f 1946 har en examen från Norges Tekniske Högskole. Terje har en lång och gedigen bakgrund inom telekom och IT-branschen i ett antal olika ledande befattningar. Bland dessa märks Elektrisk Bureau (EB) som divisionschef, TBK AS som VD, Norsk Telekom AS som VD samt Telenor AS som vice koncernchef. Terje är idag aktiv i egen verksamhet och är verksam i ett flertal styrelseuppdrag, bl a Dagbladet AS, Tandberg Data ASA, Storebrand Bank AS samt teleoperatören Vimpelcom. Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att styrelsearvode ska utgå med 720.000 kr att fördela inom styrelsen. Nomineringsarbetet har skett inom en kommitté bestående av styrelsens ordförande Lars Grönberg tillsammans med ägarrepresentanterna Peter Rudman - Nordeas fonder, Anders Nordh - CMA Europe AB samt Henrik Holm. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 320 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning.Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00140/wkr0002.pdf

Show as PDF