Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProActs åtgärdsprogram är nu genomfört

13:57 / 26 March 2003 Proact Press release

ProActs åtgärdsprogram är nu genomfört och har en betydande resultatpåverkan En generell återhållsamhet med IT-investeringar och en omfattande kostnadsminskning hos kunder inom främst telekom, bank och tillverkande industri har medfört en försvagad marknad. Med denna bakgrund beslutade och kommunicerade styrelsen i december 2002 att ett åtgärdsprogram skulle genomföras för att avsevärt minska rörelsens kostnader. Bolagets ledning har nu genomfört ett betydande åtgärdsprogram för att öka lönsamheten. Verksamhetens kostnader har reducerats och åtgärder har vidtagits för att öka produktiviteten i marknads- och försäljningsarbetet. Verksamheten bedrivs nu i färre antal dotterbolag med bättre samordning, ökad effektivitet och lägre administrativa kostnader. Åtgärdsprogrammet innebär att personalstyrkan minskar med cirka 40 personer, varav cirka 15 personer lämnar bolaget successivt under våren. Till detta kommer avvecklingen av ProAct Defcom AB vilket har minskat personalstyrkan med ytterligare 20 personer. Total personalreduktion blir därmed cirka 60 personer. Sammantaget innebär detta att rörelsens kostnader minskar med ca 45-50 MSEK på årsbasis. Relaterat till en i övrigt oförändrad marknad medför detta en betydande positiv resultatpåverkan under 2003. Bolagets långsiktiga finansiella mål är fortsatt en nettomarginal på 5-7%. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 320 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning.Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00870/wkr0002.pdf

Show as PDF