Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct lämnar verksamheten i ProAct Defcom AB

09:00 / 7 February 2003 Proact Press release

ProAct lämnar verksamheten i ProAct Defcom AB Styrelsen i ProAct Defcom AB har idag lämnat in konkursansökan vid Sollentuna tingsrätt. ProAct IT Group AB (publ) förvärvade i mars 2002 verksamheten i konkursboet efter Defcom Sweden AB med verksamhet inom Managed Intrusion Detection. Målet med detta förvärv var att utöka ProActs erbjudande inom säkerhet med den typ av tjänster som Defcom specialiserat sig på. Verksamhet har bedrivits i det helägda dotterbolaget ProAct Defcom AB. Tyvärr har varken den stora arbetsinsats som gjorts av personalen eller det kapital som ProAct skjutit till gett synliga förbättringar på verksamhetens resultat. Ingen industriell lösning har identifierats varför beslut tagits att lämna in ansökan om konkurs. ProAct Defcoms löpande verksamhet har under 2002 belastat koncernens resultat med cirka -8 MSEK på EBITA nivå vilket är beaktat i den information som lämnades i december 2002. Konkursen berör ett 20-tal personer i Stockholm. För information från ProAct IT Group AB kontakta: Koncernchef Per-Arne Lundberg, Tel +46 8 410 666 00, per- arne.lundberg@proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på 15 orter i Norden och Schweiz med cirka 340 medarbetare. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00100/wkr0002.pdf

Show as PDF