Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB (publ) förstärker koncernledningen

09:46 / 18 February 2003 Proact Press release

ProAct IT Group AB (publ) förstärker koncernledningen Henrik Holm återinträder som VD och koncernchef från och med idag. Nuvarande VD Per-Arne Lundberg tar åter rollen som vice VD med ansvar för bolagets affärsplanering och strategifrågor. Lars Grönberg efterträder Henrik Holm som styrelsens ordförande. Bolagets marknader har som framgått av tidigare pressmedelanden väsentligt försvagats och bolaget har en otillfredställande lönsamhet. I detta läge har styrelsen funnit det positivt att kunna knyta Henrik Holm fullt ut till den operativa ledningen som VD och koncernchef. Den nya koncernledningen, som liksom tidigare inkluderar CFO Marita Flodström-Hellsten, kommer att intensifiera arbetet med bolagets strategi och lönsamhet. Lars Grönberg är ledamot i ProActs styrelse sedan april 2002 och har ett flertal styrelseengagemang, bland annat i Song Networks och Precise Biometrics. Lars Grönberg har en lång operativ erfarenhet inom IT och telekomsektorerna. För information från ProAct IT Group AB kontakta: Koncernchef Henrik Holm, tel +46 733 56 66 80, email henrik.holm@proact.se Styrelseordförande Lars Grönberg +46 70 727 54 55 För ytterligare information samt bildbank: www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på 15 orter i Norden och Schweiz med cirka 320 medarbetare. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00170/wkr0002.pdf

Show as PDF