Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Prospekt har upprättats med anledning av ProActs erbjudande till aktieägarna i Dimension

11:10 / 23 December 2003 Proact Press release

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospekt har upprättats med anledning av ProActs erbjudande till aktieägarna i Dimension Prospekt har upprättats med anledning av ProAct IT Group AB:s (publ) erbjudande till aktieägarna i Dimension AB (publ). Prospektet har den 23 december 2003 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospektet kommer att ske den 29 december 2003 i Dagens Industri och prospektet kommer från den tidpunkten finnas tillgängligt på ProActs huvudkontor, Djupdalsvägen 7, Box 466, 191 24 Sollentuna, på bolagets hemsida, www.proact.se , samt hos Mangold Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 58, Box 5805, 102 48 Stockholm, tfn 08-454 96 50. Anmälningsperioden för erbjudandet är 5 januari - 26 januari 2004. Prospektet kommer att skickas ut till direktregistrerade aktieägare i Dimension den 2 januari 2004. För ytterligare information, vänligen kontakta: ProAct IT Group AB Henrik Holm Tel: 08-410 666 80 Om ProAct ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista Om Dimension Dimension verkar som partner inom IT-infrastruktur vilket innebär att leverera kontinuerlig rådgivning och konsulttjänster avseende den bästa systemlösningen för kunden, drift och support samt leverans av hård- och mjukvara. Företagets långa erfarenhet och höga kompetens finns främst inom områden som datalagring, serversystem, säkerhet och katalogtjänster. Dimension har även specialister för utveckling och integration av tillämpningar inom telekomindustrin. Kunderna finns främst inom stat och kommun, bank & finans, telekom och media. Koncernen har cirka 180 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00550/wkr0002.pdf

Show as PDF