Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Emissionsbeslut i ProAct

17:53 / 15 December 2003 Proact Press release

Emissionsbeslut i ProAct Extra bolagsstämma i ProAct IT Group AB (publ) godkänner emissionsbeslut i samband med det offentliga erbjudandet på Dimension AB (publ). Vid dagens extra bolagsstämma beslutades att godkänna styrelsens förslag att öka aktiekapitalet med högst 2 600 695 kronor genom nyemission av högst 2 600 695 aktier. De nya aktierna skall kunna tecknas av aktieägare i Dimension. Betalning för tecknade aktier skall ske genom överlåtelse av aktier i Dimension, varvid varje helt åttatal aktier i Dimension ger rätt att erhålla en aktie i ProAct. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning.Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00860/wkr0002.pdf

Show as PDF