Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ny version av ProAct Fast Recovery Concept (FRC) ger dramatiskt förbättrad backup-hantering och stora besparingar

09:00 / 12 November 2003 Proact Press release

Ny version av ProAct Fast Recovery Concept (FRC) ger dramatiskt förbättrad backup-hantering och stora besparingar FRC löser många av de utmaningar som IT-chefer och Backupansvariga i företag och organisationer har dvs. att sänka kostnader samtidigt som verksamheten ställer allt högre krav på "osynlig" backup och snabbare återläggning av information. Direkta effekter med ProAct FRC är minskad backup administration, dramatisk förkortade återläggningstider och besparingar i form av till exempel minskade mediekostnader. "En stor anledning till att våra kunder väljer FRC är att vi sänker kostnader, säger Per Ernedal marknadschef på ProAct. En av våra kunder minskade sina kostnader med 850.000 kronor på årsbasis bara genom att minska administration av backup från 20 till tre dagar per månad." ProAct FRC är en av ProAct utvecklad lösning som gör backuphantering mer effektiv då disk används för backup, återläggning och duplicering av data (cloning). Med disk som backupmedia får systemet en mycket större flexibilitet bl.a. genom att läsning, skrivning och kopiering av data kan ske samtidigt. "FRC ger mycket kortare backup och återläggningstider då vi använder disk istället för tape som primärt media, fortsätter Per Ernedal. Då vi använder ATA baserade disksystem blir detta mycket kostnadseffektivt." För att kunna hantera olika miljöer finns ProAct FRC i tre olika versioner: ProAct FRC for Legato - Embedded Edition, inkluderar ATA-baserat disksystem, pris för en komplett funktion om 1TB startar på ca 150.000 kronor, konfigurationer på upp till 50TB kan erbjudas. ProAct FRC for Legato - NAS Edition, stödjer Network Attached Storage (NAS) i form av Network Appliance system där kunder nu kan utnyttja en del av sin investering i NetApp som FRC för backup till disk. ProAct FRC för Legato används i Legato NetWorker-miljöer och integreras med Legatos programvara version 6 och 7. Inom kort kommer en ny version av ProAct FRC för Veritas backup programvara Veritas NetBackup. Tidigare versioner av ProAct FRC finns idag implementerat hos omkring 100 kunder. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Ernedal ProAct IT Group, per.ernedal@proact.se, +46 8 410 666 50 Mer information om ProAct och bilder finns på www.proact.se och www.proact.se/frc. Om ProAct ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00310/wkr0002.pdf

Show as PDF