Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

DELÅRSRAPPORT Juli-September 2003

10:00 / 24 October 2003 Proact Press release

DELÅRSRAPPORT Juli-September 2003 Tidigare åtgärdsprogram ger resultateffekt I ett oförändrat svagt marknadsläge har det åtgärdsprogram som ProAct genomfört medfört en betydande resultatförbättring jämfört med tredje kvartalet föregående år. Detta ger grund för en långsiktig resultatförbättring i koncernen även utan förbättrat marknadsläge. Ett antal viktiga order har tecknats och intäkterna från tjänsteverksamheten har varit god. Tredje kvartalet i sammandrag * Omsättningen uppgick till 128,2 (136,5) MSEK varav tjänsteintäkter 75,3 (75,0) MSEK. * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) -4,1 (-16,8) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -7,2 (-21,0) MSEK. * Positivt kassaflöde i kvartalet, likvida medel uppgick till 117,9 MSEK. * Antal anställda uppgick till 272 personer (358). Januari - september i sammandrag * Omsättningen uppgick till 485,9 (533,7) MSEK varav tjänsteintäkter 250,6 (211,6) MSEK. * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) -28,8 (-14,3) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -36,7 (-26,2) MSEK. * Resultat efter skatt uppgick till -33,7 (-20,6) MSEK och resultat per aktie uppgick till -3,57 kr/aktie. * Kostnader för åtgärdsprogram -9,5 MSEK samt lagernedskrivningar -10,2 MSEK har belastat resultatet med totalt -19,7 MSEK. Viktiga händelser * Ett antal större affärer har avtalats med bland annat BKK, Elisa Internet, Eniro, Framo Engineering samt SMHI. * Nomineringskommitté för styrelseval 2004 har utsetts. För ytterligare information vänligen kontakta Henrik Holm, VD, Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se www.proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF