Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Framtidsutsikter för den nya koncernen

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana person...

09:53 / 29 Dec Proact Press release

Emissionsbeslut i ProAct

Emissionsbeslut i ProAct Extra bolagsstämma i ProAct IT Group AB (publ) godkänner emissionsbeslut i samband med det offentliga erbjudandet på Dimensi...

17:53 / 15 Dec Proact Press release

Extra bolagsstämma i ProAct IT Group AB (publ)

Extra bolagsstämma i ProAct IT Group AB (publ) Aktieägarna i ProAct IT Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december...

09:00 / 27 Nov Proact Press release

DELÅRSRAPPORT Juli-September 2003

DELÅRSRAPPORT Juli-September 2003 Tidigare åtgärdsprogram ger resultateffekt I ett oförändrat svagt marknadsläge...

10:00 / 24 Oct Proact Press release

ProAct skriver supportavtal med TeliaSonera

ProAct skriver supportavtal med TeliaSonera IT-Service angående säkerhet och datalagring ProAct IT Sweden, ett dotterbolag till ProAct IT Group, har ...

16:17 / 27 May Proact Press release

ProAct lanserar FRC för Veritas NetBackup

ProAct lanserar FRC för Veritas NetBackup ProAct IT Sweden AB, ett dotterbolag till ProAct IT Group, lanserar en ny version av FRC, ProAct Fast Resto...

14:18 / 7 May Proact Press release

Kvartalsrapport ProAct IT Group AB

PROACT IT GROUP AB (publ) FÖRSTA KVARTALET 2003 Fokus på resultat Svag marknad för systemförsäljningen samt pågående struktur- och kostnadsrational...

09:53 / 25 Apr Proact Press release

ProAct inleder samarbete med AddPro

ProAct inleder samarbete med AddPro ProAct inleder samarbete med AddPro i Malmö. Samarbetet syftar till att skapa ett bredare erbjudande till kunder ...

14:45 / 22 Apr Proact Press release

Aktieförsäljning i ProAct

Aktieförsäljning i ProAct ProActs aktiekurs har fallit avsevärt under den senaste tiden och kursen är nu under första noteringskurs oktober 1997 och ...

09:00 / 3 Apr Proact Press release

ProActs åtgärdsprogram är nu genomfört

ProActs åtgärdsprogram är nu genomfört och har en betydande resultatpåverkan En generell återhållsamhet med IT-investeringar och en omfattande kostn...

13:57 / 26 Mar Proact Press release

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följ...

12:00 / 27 Feb Proact Press release

ProAct lämnar verksamheten i ProAct Defcom AB

ProAct lämnar verksamheten i ProAct Defcom AB Styrelsen i ProAct Defcom AB har idag lämnat in konkursansökan vid Sollentuna tingsrätt. ProAct IT Gro...

09:00 / 7 Feb Proact Press release