Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB förvärvar norskt konsultföretag

13:53 / 5 July 2002 Proact Press release

ProAct IT Group AB förvärvar norskt konsultföretag ProAct IT Group AB har idag slutit avtal om förvärv av samtliga aktier i Christiania Consulting AS med omgående tillträde. ProActs norska verksamhet kommer nu att vara närmare 100 personer och med detta förvärv avsevärt förstärka vårt kunderbjudande inom säker infrastruktur. Christiania Consulting AS, med kontor i Oslo och Hamar, har 40 anställda med fokus på avancerad IT-rådgivning, projektledning och integration inom nät, säkerhet och datalagring. Konsulterna har även mycket djup kompetens inom databaser och IT-verktyg. Bland de större kunderna finns Norska försvaret, offentlig sektor, bank, telecom och industri. Företaget har under ett flertal år uppvisat god lönsamhet och nöjda kunder. Bolaget har en stark balansräkning och har ett bra resultat för första halvåret 2002. Företaget kommer att ledas av Christiania Consultings VD Olav Mathisen som har en mycket lång erfarenhet inom norskt näringsliv och IT-bransch. Ett nära samarbete kommer att ske med ProActs befintliga verksamhet i Norge för att bli en ännu mer attraktiv partner för våra norska kunder. Förvärvet sker med en kombination av apportemission och kontant likvid. Initial köpeskilling för rörelsen är 20 MNOK och tilläggsköpeskilling kommer att utgå baserat på resultat för 2002 och 2003 och beräknas uppgå till 10 MNOK. Bolagets nettotillgångar som huvudsakligen består av kassa kompenseras krona för krona. Styrelsen har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 10 april 2002 beslutat att öka aktiekapitalet med 400 000 kr genom nyemission av 400 000 st aktier som tecknas av de nuvarande ägarna i Christiania Consulting AS. Emissionen sker på en genomsnittlig avslutskurs 32,16 kr för ProAct aktien under en 10-dagars period före beslut. Nuvarande huvudägare är norska CMA som äger 56% och resterande aktier ägs huvudsakligen av personalen. Apportemissionen motsvarar en utspädning på 4,2%. -Vi har letat länge efter det perfekta konsultföretaget i Norge. Jag tror att vi har hittat det och ProAct kommer nu att kunna ge ännu mer 'value add' till våra norska och nordiska kunder, säger Per-Arne Lundberg VD ProAct IT Group AB. -ProAct är mycket starka inom sin nisch och är uppskattade av norska kunder och ProAct kommer att bli ännu bättre med den kompetens som våra konsulter tillför säger Olav Mathisen VD Christiania Consulting AS. För mer information, kontakta: Per-Arne Lundberg, VD ProAct IT Group AB, Tel: +46 8 410 666 82 Marit Fagervold, Försäljningsdirektör ProAct Systems AS, Tel: +47 22 89 23 89 Olav Mathisen, VD Christiania Consulting AS, Tel: +47 90 182 461 Mer information och bilder finns på www.proact.se För mer information om Christiania Consulting www.christiania.net ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på 16 orter i Norden och Schweiz med cirka 340 medarbetare. De senaste fem åren har ProAct haft en genomsnittlig tillväxt överstigande 67% varav merparten är organisk tillväxt. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00440/wkr0002.pdf

Show as PDF