Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct effektiviserar Nynäs Petroleums IT-miljö

11:29 / 6 June 2002 Proact Press release

ProAct effektiviserar Nynäs Petroleums IT-miljö Implementerar ProAct FRC, nästa generations säkerhetskopiering ProAct Datasystem AB har fått i uppdrag av AB Nynäs Petroleum att bygga en ny lösning för säkerhetskopiering och återläggning av verksamhetskritisk information. ProAct effektiviserar säkerhetskopieringen och ökar säkerheten genom att många olika verktyg ersätts med en kraftfull och modern lösning som bland annat bygger på ProAct FRC, Fast Restore Cache. I samband med andra satsningar på Nynäs Petroleums IT-infrastruktur bygger ProAct en ny homogeniserad och automatiserad lösning baserad på bandrobotar, programvara och ProAct FRC (Fast Restore Cache), en egenutvecklad produkt för effektiviserat resursutnyttjande och snabb återläggning av information. FRC ger snabbare säkerhetskopiering och avsevärt kortare återläggning genom att informationen mellanlagras på snabba disksystem. Från disksystemet kopieras informationen ut i en enda ström, vilket dramatiskt minskar slitage på bandstationerna. Genom att informationen inte fragmenteras ökar också det totala lagringsutrymmet. Minskad avbrottstid, minskat slitage, större flexibilitet och framför allt kortare återläggningstid är fördelar som gör att investeringen i FRC snabbt betalar sig. - Vi letade efter en lösning som dels hanterar våra behov idag, dels har kapacitet att växa med oss under den kommande treårsperioden. ProAct har hög kompetens och erfarenhet både av IT-infrastruktur och av de affärsprocesser som driver vår verksamhet. Kombinationen gör att vi känner oss trygga i vårt val av integratör och lösning, säger Veronica Lindgren, Team Manager på AB Nynäs Petroleum. När en IT-miljö växer under en längre tid blir resultatet ofta blandade miljöer där olika program- och maskinvaror samsas på ett mer eller mindre lyckat sätt. Genom att investera i en modern och effektiv miljö får kunden oftast snabbt tillbaka det satsade beloppet vilket också gör att ProAct satsar stora resurser på att utveckla Return on Investment (ROI)-modeller. - Allt fler företag inser att en genomtänkt investering i IT- infrastrukturen snabbt betalar sig i både driftskostnader, tillgänglighet och ökad säkerhet. Vi ser med glädje hur allt fler företag satsar på effektivitetshöjande lösningar som till exempel FRC, säger Henrik Wahl, VD ProAct Datasystem. Lösningen, som också ska kunna implementeras hos Nynäs i Storbritannien och Belgien, består av tre bandrobotar och programvaran Legato NetWorker. I ordern ingår också utbildning och support. För mer information vänligen kontakta: Henrik Wahl, VD, ProAct Datasystem AB, Tel: +46 8 410 666 00, E-mail: henrik.wahl@proact.se För mer information om ProAct IT Group, kontakta: Per-Arne Lundberg, VD, ProAct IT Group AB, Tel: +46 8 410 666 00 E-mail: itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. AB Nynäs Petroleum är ett högspecialiserat oljebolag. Vi tillverkar framförallt bitumen, bindemedlet i asfalt, och nafteniska specialoljor. Nynäs är idag etablerat över hela världen. Våra raffinaderier finns i Nynäshamn, Göteborg, Eastham, Dundee och Antwerpen. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Totalt sett är vi ca 850 anställda. Omsättningen uppgår till 8 miljarder kronor. Nynäs ägs till lika delar av Fortum Oil and Gas Oy och Petróleos de Venezuela SA. Mer information hittar du på www.nynas.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/06/20020606BIT00400/wkr0002.pdf

Show as PDF