Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2002

10:10 / 26 April 2002 Proact Press release

Kvartalsrapport januari - mars 2002 Framflyttade positioner i ett tufft marknadsklimat Under året 2001 sänktes tillväxten kraftigt för IT-marknaden. Den lägre tillväxten förväntas bestå under 2002 för att därefter gradvis förbättras. I detta tuffare marknadsklimat har ProAct flyttat fram positionerna inom den befintliga verksamheten samt genomfört ett strategiskt förvärv inom säkerhet. ProActs finansiella målsättning för 2002 är en omsättningstillväxt överstigande marknadstillväxten, med en betydande resultatförbättring. Första kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 181,5 (168,2) MSEK, en organisk tillväxt med 8% jämfört med första kvartalet föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -5,2 (4,4) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -10,0 (0,9) MSEK. Medelantal anställda uppgick till 280 (240) personer. Antalet anställda har under första kvartalet ökat med 16 personer och uppgick till 301 personer den 31 mars. Viktiga händelser under perioden Verksamheten i Defcom Sweden AB med 20 anställda inom "Säkerhet på Internet" förvärvades under perioden. ProAct har därmed kompletterats med ytterligare kompetens inom säkerhet och nät som nu omfattar 50 personer av totalt 300 i Norden. Ett flertal större affärer har genomfört under perioden, bland annat till FMC Kongsberg Subsea och Hakon Gruppen i Norge, till Ericsson i Sverige samt till ABN Amro Bank och SIS Group i Schweiz. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området lagring och säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall, samt Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Marknad och ProActs roll ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget har 301 anställda och är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige. Bland annat utbredningen av Internet och allt mer affärsverksamhet på nätet ställer ökade krav på säkerhet, åtkomst till information, korta svarstider och hög tillgänglighet 24 timmar om dygnet, året runt. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas av kunder i alla branscher. En solid infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet, nät och närliggande funktioner för ökad prestanda och tillgänglighet, detta oberoende av vilken typ av servrar och tillämpningar som används. Infrastrukturen byggs utifrån tre perspektiv: Volym - en infrastruktur skall kunna hantera växande informationsvolymer utan driftstörningar eller överraskande problem vid utbyggnad. Värde - en infrastruktur skall byggas utifrån det värde informationen och tillgängligheten av informationen har för verksamheten. Kostnad - en infrastruktur skall kunna hanteras av verksamheten på sådant sätt att driftskostnaderna inte ökar när informationsvolymer och systemutnyttjandet ökar. I ett marknadsläge där kunderna i allt högre grad tvingas att fokusera på sina driftskostnader blir detta viktigt och investeringar i områden som backup- och storagekonsolidering ger snabb återbetalning. Efter den kraftiga nedgång som IT-marknadens aktörer generellt känt av under 2001 är marknadsbedömningar osäkrare än vanligt. Enligt flertalet marknadsanalytiker sker en svag generell återhämtning under 2002 med ytterligare fortsatt successiv återhämtning de följande åren för IT- marknaden som helhet. Baserat på tillgängliga marknadsanalyser för delmarknader bedömer ProAct att säker infrastruktur kommer att ha en dubbelt så snabb tillväxt jämfört med IT-marknaden som helhet. Informationsgivning Kvartalsrapporter finns enbart tillgängliga på bolagets hemsida www.proact.se. Kvartalsrapport april - juni 23 augusti 2002 Kvartalsrapport juli - september 25 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 14 februari 2003 Sollentuna den 26 april 2002 ProAct IT Group AB (publ) [REMOVED GRAPHICS] Per-Arne Lundberg VD, Koncernchef För ytterligare information vänligen kontakta Per-Arne Lundberg, VD Telefon: 08-410 666 00 e-post: itgroup@proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00230/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00230/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF