Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB (publ) information inför bolagsstämma 10 april

12:49 / 3 April 2002 Proact Press release

ProAct IT Group AB (publ) Information inför ordinarie bolagsstämma 10 april 2002 Ny styrelseledamot i ProAct ProAct IT Group AB håller bolagsstämma i bolagets lokaler, Djupdalsvägen 7 i Sollentuna, den 10 april kl. 15.00. Omval föreslås av Henrik Holm, Franco Fedeli, Tomas Franzén och Dag Sehlin. Göran Atterwall har avböjt omval. Nomineringskommittén i bolaget föreslår fyllnadsval av Lars Grönberg. I nomineringskommittén har ingått Peter Rudman, Nordea Fonder, Mats Gustavsson, SEB Fonder, Håkan Telander, Carnegie Fonder samt styrelsens ordförande Henrik Holm. Förslaget stöds av 22,6 procent av aktierna i Bolaget. I övrigt hänvisas till kallelse publicerad i Dagens Industri samt Post och Inrikes Tidningar den 13 mars 2002. Lars Grönberg, född 1949 Under åren 1998 till 2000 var Lars Grönberg VD i Intrum Justitia- koncernen. 1996 till 1998 var han vice VD i Tele Danmark med ansvar för internationella affärer, däribland som styrelseledamot i Telenordia, Belgacom och Talkline. Åren 1993 till 1996 var han vice VD i Kinnevik med ansvar för telekomsektorn i bolaget, bland andra Netcom, Tele2 och Comviq. Övriga styrelseuppdrag: Lars Grönberg har idag ett antal styrelseuppdrag, bland annat i Bindomatic (ordf), Cambio Health Care Systems (ordf), I-Group ASA (ordf) och Precise Biometrics. Styrelsen i ProAct IT Group AB För ytterligare information, kontakta: Per-Arne Lundberg, CEO, ProAct IT Group Tel: +46 8 410 666 00, E-mail: itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 300 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/03/20020403BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/03/20020403BIT00750/wkr0002.pdf

Show as PDF