Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct säkerställer IT-infrastrukturen på ABN AMRO Bank

09:53 / 15 February 2002 Proact Press release

ProAct säkerställer IT-infrastrukturen på ABN AMRO Bank ProAct Datasystems AG har i februari teckat ett Letter of Intent med den schweiziska banken ABN AMRO Bank om implementering av en centraliserad lösning för säkerhetskopiering och återställning. För ABN AMRO Bank, en av världens ledande internationella banker, är säkerhet en av de viktigaste frågorna. Nu har ABN AMRO Bank beslutat investera i en ny IT-infrastruktur inom säkerhetskopiering och återställning för att förbättra driftssäkerheten, tillgängligheten, katastrofhantering samt reducera behovet av mänsklig inblandning i procedurerna. ProAct Datasystems AG har tecknat Letter of Intent om att vara den strategiska partnern för design och implementation av lösningen. Projektet innebär att den existerande miljön, med bland annat Legato NetWorker, centraliseras och kompletteras med integration med nya bandstationer från StorageTek. För att dramatiskt öka hastigheten vid återställning implementeras också ProActs FRC-koncept, Fast Restore Cache. Med den nya lösningen på plats får ABN AMRO Bank optimerad driftssäkerhet, SLA (service level agreement) och återställningsmöjligheter vid katastrofsituationer. "En av de främsta drivkrafterna bakom den nya lösningen är återställningsmöjligheterna vid katastrofer och att den mänskliga inblandningen i säkerhetskopiering och återställning kan minimeras", säger Thierry Abbet, IT-chef på ABN AMRO N.V. "Med de många års erfarenhet av storskaliga backup- och storageinstallationer i samarbete med IT-teamet på ABN AMRO kände vi att vi kunde garantera att projektet skulle genomföras på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Nära samarbete med kunderna i form av workshops såväl som ett intensivt förberedelsearbete inför projektet var det som säkerställde framgången", säger Stephan Schneider, VD för ProAct Datasystems AG. Affären är värd 500.000 CHF (cirka 3 miljoner SEK). För mer information om denna affär, kontakta: Stephan Schneider, VD, ProAct Datasystems AG Tel: +41 56 483 41 00, E-mail: stephan.schneider@proact-it.ch För mer information om ProAct IT Group, kontakta: Per-Arne Lundberg, CEO, ProAct IT Group Tel: +46 8 410 666 00, E-mail: itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 280 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00390/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00390/bit0001.pdf

Show as PDF