Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Förändring i ProAct's styrelse

15:16 / 10 December 2002 Proact Press release

Förändring i ProAct's styrelse Franco Fedeli, en av styrelseledamöterna i ProAct IT Group AB, har begärt eget utträde ur styrelsen med omgående verkan, detta av personliga skäl. Nomineringsarbetet inför ordinarie bolagsstämma i april 2003 har påbörjats och sker i samråd mellan styrelsens ordförande och några av de större institutionella aktieägarna i bolaget. Resultatet av detta arbete kommer att kommuniceras i god tid före bolagsstämman. Styrelsen För mer information kontakta styrelsens ordförande Henrik Holm, tfn 08-410 666 80, e-post henrik.holm@proact.se ProAct är specialist och integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich med cirka 360 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/10/20021210BIT00640/wkr0002.pdf

Show as PDF