Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct tecknar ramavtal med Helse Öst RHF i Norge

14:08 / 22 October 2002 Proact Press release

ProAct tecknar ramavtal med Helse Öst RHF i Norge ProAct Christiania Consulting AS, ett dotterbolag till ProAct IT Group AB, har i september som en av fyra leverantörer tecknat ett ramavtal med Helse Öst RHF. Ramavtalsupphandlingen skedde i konkurrens med 62 konsultbolag. Inom detta ramavtal skall Helse Öst genomföra prioriterade projekt i enlighet med den IT-strategi som fastställdes i juni 2002. Projekten som nu påbörjas är omfattande och siktar mot full digitalisering av de 20 sjukhusen i Öst-regionen. Digitaliseringen kommer att öka kvaliteten och effektiviteten i vårdarbetet. Till att börja med har ProAct Christiania Consulting fått i uppgift att hantera projektledning för två projekt avseende arbetsplanering och arkiv/ärendehantering. Uppdraget är strategiskt och innebär en framtida stor potential för ProAct Christiania Consulting. - Att bli vald som en av leverantörerna inom detta ramavtal ger en betydande möjlighet för oss att få fler uppdrag inom denna starkt växande marknad, säger Olav Mathisen, VD ProAct Christiania Consulting AS. ProAct Christiania Consulting är det senaste tillskottet till ProAct- gruppen. Bolaget förvärvades i juli 2002 och gav ett tillskott om 40 konsulter med fokus på avancerad IT-rådgivning, projektledning och integration inom områdena nät, säkerhet och datalagring. För mer information, vänligen kontakta: VD Olav Mathisen, ProAct Christiania Consulting AS, Tel +47 22 30 90 90 E-mail: olav.mathisen@christiania.net För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta: Koncernchef Per-Arne Lundberg, Tel ++46 8 410 666 00. E-mail: per-arne.lundberg@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich med cirka 360 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01090/wkr0002.pdf

Show as PDF