Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

MAN B&W valde datalagringslösning från ProAct

14:52 / 10 October 2002 Proact Press release

MAN B&W valde datalagringslösning från ProAct ProAct System A/S, ett bolag inom ProAct IT Group, har i kvartal 3 driftssatt en datalagringslösning för MAN B&W Diesel A/S. Snabbt växande datamängder och nya verksamhetskrav gjorde att MAN B&W såg sig om efter en ny lösning för hantering av informationen. Lösningen som ProAct tagit fram är säker, skalbar och gör det möjligt för MAN B&W att dela data i realtid med leverantörer från Mellan Östern. Värdet på affären är drygt 1 miljon EURO. MAN B&W Diesel A/S, ett dotterbolag till den tyska industri-koncernen MAN AG med 76 000 anställda, har nu driftssatt sin nya infrastruktur för datalagring. ProAct Systems A/S levererade under kvartal 1 en detaljerad förstudie och analys för hur MAN B&W bäst kan hantera de snabbt växande datamängderna. Därefter har ProAct arbetat med implementationen av lösningen. - Att konstruera professionella lösningar för datalagring är mycket komplext. De tekniska lösningarna är inte alls så mogna som leverantörerna gärna vill påstå. Därför beslutade vi att låta ProAct göra en förstudie. Den analysen har hjälpt oss att undvika många problem och göra ett riktigt val. Den nya infrastrukturen bygger i stor utsträckning på ProActs rekommendationer, säger Karsten Thiesen, Manager, Basic Infrastructure, MAN B&W Diesel A/S. Drivkraften bakom informationstillväxten är bland annat MAN B&Ws beslut att implementera SAP R/3 för ekonomistyrningen och övergången från stordatorer till decentraliserade Unix och Windows-system. Man räknar med en fördubbling av den interna datamängden under både 2003 och 2004. MAN B&W är världens största utvecklare av marinmotorer och har idag ungefär 70 procent av världsmarknaden för fartygsmaskiner. En motor har en typisk livslängd om 25-30 år. Under den perioden måste MAN B&W lagra alla detaljer om konstruktion, produktion och reparationsåtgärder. All denna information lagras i ett PDM-system (Product Data Management) och det ställer stora krav på lagringskapaciteten. MAN B&W bygger inte motorerna själva. De byggs istället av licenstagare i Kina, Japan, Korea och Polen. Därför är det stora fördelar med att ha en lösning där produktionsdata och annat enkelt kan delas mellan MAN och deras partners. Med den nya datalagringslösningen som utgångspunkt räknar MAN B&W att inom två år ha automatiserat väsentliga delar av datautväxlingen med sina partners i olika delar av världen. Den nya infrastrukturen baseras på SAN- (Storage Area Network) och NAS- (Network Attached Storage) teknik och ska klara av att hantera informationstillväxten och verksamhetsförändringarna under kommande 3-5 år. I lösningen används bland annat disksystemet Sun StorEdge 9960 och backup-servern Sun Fire 4800. - Efter analysfasen deltog ProAct i upphandlingen av lösning och implementation på samma villkor som konkurrenterna. På så sätt fick vi det bästa av två världar, expertisen och marknadens bästa priser, säger Karsten Thiesen. Samarbetet mellan MAN B&W och ProAct omfattar tjänster och produkter för över 1 miljon EURO. För mer information, vänligen kontakta: Jacob Gade, VD ProAct Systems A/S, Tel +45 22 10 52 05. E-mail: jacob.gade@proact.dk Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich med cirka 360 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Om MAN B&W Diesel A/S MAN B&W Diesel A/S ingår i den tyske industrikoncernen MAN AG med cirka 76 000 anställda. Det danska företaget omfattar verksamhet i Köpenhamn, Fredrikshamn och Holeby som tillsammans omsätter cirka 3 miljarder DKK. I Köpenhamn bedrivs utveckling design och försäljning av 2-takts dieselmotorer för bruk i fartyg och stationära kraftverk, samt försäljning och produktion av motorkomponenter och reservdelar. Motorerna produceras i Fredrikshamn och av ett globalt nät av licenstagare. Företaget har totalt 2300 anställda varav 1000 i Köpenhamn. Läs mer på www.manbw.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00650/wkr0002.pdf

Show as PDF