Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct tar hem norskt storkontrakt

13:31 / 9 January 2002 Proact Press release

ProAct tar hem norskt storkontrakt - säljer datalagring för 14 miljoner till hälsovårdsprojektet RIT2000 ProActs dotterbolag i Norge ProAct Systems AS och RIT2000 har i december 2001 tecknat ett avtal om leverans av datalagrings- och säkerhetskopieringslösning för Hälsoregionen Mitt-Norge. RIT2000 är namnet på det projekt som står för den största hälsorevolutionen i den norska regionen på senare tid. Röntgen- och patientinformation ska lagras centralt på en anläggning och skall bidra till snabbare tillgänglighet av bilder och medicinsk information och därmed få en effektivare patientgenomströmning på det enskilda sjukhuset. Alla sjukhus som är anslutna till Hälsoregionen kommer att få egna, mindre lösningar som samexisterar med den centrala. I samband med ett inköp av ett gemensamt PACS-system (Picture Archive and Communication System) för hälsoregionen gjorde RIT2000 en fristående utvärdering av system för datalagring och säkerhetskopiering som ska användas i kombination med PACS-systemet. Som leverantör av systemen valdes ProAct som under de senaste åren har etablerat sig som ledande inom så kallade SAN- och NAS-lösningar i Norge. PACS-systemet ska levereras av Sectra AS, ett dotterbolag till det svenska O-listenoterade Sectra AB. Det är alltså två svenska företag som tillsammans säkerställer att invånarna i Møre och Romsdal samt Sør- og Nord- Trøndelag får ett effektivt och säkert arkiv av röntgenbilder och patientinformation. - Det var utrustningsoberoendet och möjligheten att få en komplett lösning för datalagring- och säkerhetskopiering som var avgörande när vi valde ProAct som lagringspartner, säger projektledare Tore Indreåk hos RIT2000. - För ProAct Systems AS är detta ett avtal av betydande storlek för en SAN-lösning. Vi har under den senaste tiden byggt upp ett starkt förtroende för våra lösningar och erbjudanden inom datalagring såväl när det gäller NAS som SAN, säger Omar A Lien på VD på ProAct i Norge, som också berömmer regionen som föregångsregion när det gäller att samordna sina resurser. Ett gemensamt PACS-system för en sådan här stor region verkar inte vara möjligt att få till på andra ställen, här kan många lära sig av kan många lära av trønderne, avslutar han. ProAct har sedan en längre tid varit representerat i Trondheim med eget kontor och har levererat en rad stora lagringslösningar till bland annat Statoil, RUNIT samt Sparbank 1. Sammanlagt är affären värd 14 miljoner kronor. För ytterligare information kring affären vänligen kontakta: Omar A. Lien, ProAct Systems AS, telefon +47 22 89 23 89, omar.lien@proact.no Marit Fagervold, telefon +47 22 89 23 89, marit.fagervold@proact.no För mer information om ProAct IT Group vänligen kontakta: Per-Arne Lundberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 4106 6600, itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 280 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/09/20020109BIT00400/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/09/20020109BIT00400/bit0002.pdf

Show as PDF