Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande till följd av återinfört aktielån

11:20 / 11 July 2001 Proact Press release

Flaggningsmeddelande till följd av återinfört aktielån Henrik Holms andel av röster och kapital i ProAct IT Group AB har förändrats till följd av ett återfört aktielån. Henrik Holm har återfått de av Handelsbanken Investment Banking lånade 250 000 aktier i ProAct. Lånet användes för att påskynda leverans av de aktier som sålts till institutionella placerare i samband med placering av del av ProActs genomförda nyemission, se pressmeddelande från ProAct 2001-05-23. Henrik Holms aktieinnehav i ProAct - efter de återförda aktierna - uppgår till 474 400 aktier, vilket representerar 5,3 procent av kapitalet och rösterna. Med hänsyn tagen till utställda köpoptioner (75 000 st.) uppgår innehavet till ca 4,4 procent. De 250 000 aktierna omfattade av aktielånet har återlämnats då den genomförda emissionen är registrerad och aktier har emitterats. Sollentuna den 11 juli 2001 Henrik Holm Styrelseordförande i ProAct IT Group AB För ytterligare information: Henrik Holm, +46 733 56 66 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/11/20010711BIT00170/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/11/20010711BIT00170/bit0002.pdf

Show as PDF