Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB fullföljer avtal om förvärv av schweiziska lagringsexperter

15:30 / 6 June 2001 Proact Press release

Första etableringen utanför Norden ProAct IT Group AB fullföljer avtal om förvärv av schweiziska lagringsexperter ProAct IT Group AB har idag slutit avtal om förvärv av 70% av aktierna i TNC Storage Consultants AG och fullföljer därmed det Letter of Intent som tecknades i början av juni. Ledningen i TNC äger de övriga 30% av företaget och dessa aktier kommer att förvärvas efter två hela verksamhetsår med en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling. Parterna har valt att inte offentliggöra villkoren för affären. - Förvärvet ger oss närvaro i ytterligare ett land och är ett första steg utanför Norden. Att vi väljer just Schweiz som första land beror på att förhållandena i IT-branschen där är relativt lika de som råder i Sverige. Personerna i TNC har dessutom en tung branscherfarenhet och passar mycket bra in i ProAct- gruppen, säger Per-Arne Lundberg VD och koncernchef ProAct IT Group AB. TNC Storage Consultants är ett relativt nystartat företag med ca 10 anställda. Företaget är baserat i och har sin huvudsakliga kundbas i området kring Zürich. TNC är, liksom ProAct, en specialist och integratör inom Storage Infrastructure. Det finns även stora likheter mellan bolagen avseende affärsmodell, kompetens och leverantörer. TNC är under namnändring till ProAct Datasystems AG. ProActs förvärv av TNC har mottagits mycket positivt av både kunder och leverantörer. - Vår verksamhet och våra kunder kommer att få klara fördelar av att vi kommer att tillhöra en större företagsgrupp som ProAct med 250 personer som fokuserar på säker infrastruktur, säger Stephan Schneider, VD för TNC Storage Consultants AG. För ytterligare information kontakta: Per-Arne Lundberg, CEO, ProAct IT Group AB, tfn +46 8 410 666 00, e-post itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 260 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00690/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00690/bit0002.pdf

Show as PDF