Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group förstärker i Finland - förvärvar finsk säkerhets- och nätspecialist

10:44 / 7 May 2001 Proact Press release

ProAct IT Group förstärker i Finland - förvärvar finsk säkerhets- och nätspecialist ProAct har under april förvärvat integratören JP Networking OY i Finland och ökar därmed sin satsning inom de snabbväxande områdena säkerhet och avancerade nät. JP Networking OY, ett expansivt företag med specialistkompetens inom säkerhet och nät, sysselsätter idag fem personer. Förvärvet sker med en stor del prestations-baserad tilläggsköpeskilling och parterna har valt att ej offentliggöra förvärvspriset. Företagets chef Jouni Pohjola kommer att kvarstå som VD i ProAct Networking OY, som företaget kommer att byta namn till. Säkerhet, nät och datalagring är tre centrala områden inom 'Infrastruktur för verksamhetskritisk information' som är ProActs fokus med idag fler än 700 kunder i Norden. ProAct kommer att efter detta förvärv ha ca 30 medarbetare i Finland i företagen ProAct Datasystem OY och ProAct Networking OY. De två företagen kommer att samordna ekonomi, lokaler och motsvarande samt arbeta tillsammans i större projekt mot de större kunderna i Finland. Firewalls, intrusion detection, Vpn. PKI, switching och load balancing är exempel på kompetensområden inom ProAct Networking OY. Ett motsvarande företag finns sedan två år i form av framgångsrika ProAct Networking AB i Sverige med ca 20 personer. - Allt fler kunder efterfrågar en partner som behärskar alla delar inom infrastruktur. Det är allt viktigare att betrakta datalagring, säkerhet och nät som en integrerad lösning. Vi kan nu mer effektivt hjälpa våra kunder med hela processen från analys och design till implementation och produktion även i Finland, säger Per-Arne Lundberg VD ProAct IT Group AB. För ytterligare information om affären kontakta Per-Arne Lundberg, VD, ProAct IT Group AB, tfn +46 8 410 666 00 eller e-post itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Karlskrona, med cirka 250 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00180/bit0001.pdf

Show as PDF