Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Nyemission - kompletterande information

11:37 / 10 May 2001 Proact Press release

Nyemission - kompletterande information Styrelsen i ProAct har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 18 april 2001. Emissionen kommer att genomföras under det andra kvartalet, och kommer att tillföra bolaget 82,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, fördelat på 1.506.218 nya aktier, under förutsättning att optionsrätter ur serie 1998/2001, totalt 75.000 stycken, utnyttjas samt att emissionen fulltecknas. Motivet till nyemissionen är att ProAct vill ha en god finansiell handlingsberedskap för den fortsatta expansionen, organiskt och via förvärv. Fortsatta kompletterande förvärv av företag inom intressanta områden som stärker ProActs position samt utveckling av avancerade tjänster kan förutses. Den fortsatt starka tillväxten kräver investeringar men även ökat rörelsekapital. Aktier i nyemissionen, som leds av Handelsbanken Investment Banking, tecknas med företrädesrätt för aktieägarna, som för fem (5) gamla aktier ges rätt att teckna en (1) ny. Teckningstiden är 28 maj - 19 juni 2001 och teckningskursen är 55 kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är 21 maj 2001. Sista dag för handel med aktie inklusive teckningsrätt är den 16 maj 2001 1). Sista dag för handel med tecknings-rätter är 14 juni 2001. Totala antalet aktier efter emissionen, under förutsättning att den fulltecknas, kommer att uppgå till 9.037.312 aktier. 1) I Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2001 angavs felaktigt att sista dag för handel med aktie inklusive teckningsrätt är den 14 juni 2001. För ytterligare information kontakta Marita Flodström Hellsten, CFO, ProAct IT Group AB, tfn +46 8 410 666 00 eller e-post itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Karlskrona, med cirka 250 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00380/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00380/bit0003.pdf

Show as PDF