Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande till följd av aktielån

10:13 / 23 May 2001 Proact Press release

Flaggningsmeddelande till följd av aktielån Henrik Holms andel av röster och kapital i ProAct IT Group AB har förändrats till följd av ett aktielån. Henrik Holm har till Handelsbanken Investment Banking lånat ut 250 000 aktier i ProAct för att påskynda leverans av de aktier som sålts till institutionella placerare i samband med placering av del av ProActs förestående nyemission, se pressmeddelande från ProAct 2001-05-23. Henrik Holms aktieinnehav i ProAct - exklusive de utlånade aktierna - uppgår till 224 400 aktier, vilket representerar 2,3 procent av kapitalet och rösterna med hänsyn tagen till utställda köpoptioner (50 000 st). Henrik Holms aktieinnehav före utlåningen enligt aktielånet uppgick till 474 400 aktier motsvarande 5,7 procent av kapitalet och rösterna med hänsyn tagen till utställda köpoptioner (50 000 st). De 250 000 aktierna omfattade av aktielånet kommer att återlämnas efter att den förestående emissionen är registrerad och kommer att föranleda ytterligare ett flaggningsmeddelande vid den tidpunkten. Henrik Holm Styrelseordförande i ProAct IT Group AB För ytterligare information kontakta Henrik Holm; tel: +46 733 56 66 80, e-post itgroup@proact.se Internet: www.proact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00180/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00180/bit0002.pdf

Show as PDF