Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct öppnar kontor i Karlskrona

13:15 / 2 April 2001 Proact Press release

ProAct IT Group ProAct öppnar kontor i Karlskrona Nu öppnar ProAct IT Group AB ett nytt säljkontor, denna gång i snabb- växande Karlskrona som nyligen utnämnts till årets tillväxtkommun 2001 av "Arena för tillväxt". Det är det stora behovet av kompetens inom säker informationshantering i regionen, som ligger bakom ProActs beslut. Säljkontoret i Karlskrona är ProActs sjätte i Sverige. Sedan tidigare finns kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Sundsvall. - Karlskrona är en mycket spännande region med många snabbväxande företag. Eftersom ProAct arbetar som integratör och konsult inom infrastruktur anser vi att det är viktigt att finnas där våra kunder finns, säger Per-Arne Lundberg, VD på ProAct IT Group AB. I Karlskrona arbetar ProAct idag med flera viktiga kunder, som Flextronics, Ericsson, Aspiro och Telia. Ansvarig för det nya kontoret är Roger Jarleswärd som tidigare har arbetat på ProActs kontor i Lund. - Många större företag har lagt sina utvecklingsavdelningar och andra verksamheter i denna region, bland annat på grund av den goda tillgången på mycket kvalificerad personal. Vi rekryterar just nu personal till kontoret och räknar med att snabbt kunna skapa nya affärsmöjligheter både med befintliga och nya kunder, säger Roger Jarleswärd. För ytterligare information om verksamheten i Karlskrona, vänligen kontakta Jan Petersson, ProAct Datasystem, på telefon 046-13 75 10, jan.petersson@proact.se eller Roger Jarleswärd på 046-13 75 10, roger.jarlesward@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Per-Arne Lundberg, koncernchef på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall samt Karlskrona, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB (PACT) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/02/20010402BIT00630/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/02/20010402BIT00630/bit0003.pdf

Show as PDF