Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Statoil väljer ProAct som partner för datalagring i Nextstep-projektet

10:14 / 7 March 2001 Proact Press release

Statoil väljer ProAct som partner för datalagring i Nextstep-projektet ProAct har - genom sitt norska dotterbolag ProAct Systems AS - tecknat ett globalt avtal med Statoil om leverans av lagrings-nätverk i form av NAS- lösningar (Network Attached Storage). Initialt omfattar avtalet Statoils större kontor i Norge samt Köpenhamn och Stockholm. Avtalet omfattar kraftfulla lagringslösningar från Network Appliance och det initiala ordervärdet uppgår till drygt 25 MNOK. Ny lagringsstrategi - en del i Nextstep-projektet De nya NAS-lösningarna är en del i Statoils pågående arbete med att förnya sin interna datamiljö - det så kallade Nextstep-projektet. "Vårt övergripande mål med en ny fileserverstrategi är förbättrad säkerhet, högre kostnadseffektivitet samt att uppnå en stabil, skalbar och kraftfull filservertjänst för våra UNIX- och NT -miljöer. ProAct kunde uppfylla dessa krav fullt ut," säger Arild Halsetrønning, projektledare vid Statoil. "Den NAS-lösning ProAct levererar är den modernaste datalagringslösning som finns på marknaden idag. Den ger hög prestanda och säkerhet, förenklar administration och ger tillgång till samma funktionalitet oavsett om man är UNIX- eller NT-användare," säger Ståle Aartun, projektets säljansvarige på ProAct. "Lösningen har även unik funktionalitet baserad på snapshot- teknologi där användarna har tillgång till flera äldre versioner av sitt data och på ett enkelt sätt kan hämta fram detta". "Statoil har sedan tidigare valt lagringslösningar från ProAct. Detta fortsatta samarbete kan ses som en kvittens på Statoils goda erfarenheter av ProAct som leverantör" säger Marit Fagervold, försäljningsdirektör ProAct Systems AS. Avtalet som tecknats med Statoil löper på tre år, är globalt och innehåller moderna lagringslösningar från Network Appliance. Den första ordern omfattar Statoils större kontor i Norge samt Köpenhamn och Stockholm, vilket tillsammans motsvarar en lagringskapacitet på ca 27 TB. Ordervärdet uppgår initialt till drygt 25 MNOK och innefattar tjänster, utrustning och underhåll. För ytterligare information om avtalet, vänligen kontakta Marit Fagervold, +47 22 89 23 89 eller via e-post marit.fagervold@proact.no eller Statoils projektledare Arild Halsetrønning, +47 51 99 00 00, e-post arilh@statoil.com För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Per-Arne Lundberg, vice VD på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00360/bit0001.pdf

Show as PDF