Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct IT Group AB Per-Arne Lundberg utses till Verkställande Direktör och Koncernchef i ProAct IT Group AB

09:17 / 20 March 2001 Proact Press release

ProAct IT Group AB Per-Arne Lundberg utses till Verkställande Direktör och Koncernchef i ProAct IT Group AB Per-Arne Lundberg har av styrelsen utsetts till Verkställande Direktör och Koncernchef i ProAct IT Group AB med omgående tillträde. Per-Arne Lundberg (44 år) har funnits i bolaget som vice VD sedan sommaren 1999 och har ca 15 års erfarenhet i ledande befattningar inom den nordiska och europeiska IT-branschen. Henrik Holm, grundare och tidigare VD, kommer att verka nära bolaget i rollen som arbetande styrelseordförande. Utöver att leda styrelsearbetet kommer Henrik Holm att aktivt deltaga i arbetet med affärsutveckling, förvärv samt bolagets kontakter med finansmarknaden. Nuvarande styrelseordförande Dag Sehlin kvarstår som ledamot i styrelsen. ProAct har sedan starten 1994 haft ett och samma fokus och har nu fler än 700 kunder i Norden inom området säker infrastruktur. De senaste fem åren har företaget haft en genomsnittlig omsättningstillväxt större än 80% med positivt resultat varje år. Verksamheten bedrivs på fjorton orter i de fyra Nordiska länderna med totalt ca 250 anställda med en omsättning år 2000 på 670 MSEK. Bolaget har gått från en entreprenörsfas till att vara ett börsnoterat IT-företag med snabb, lönsam och kontrollerad tillväxt. Det är ett naturligt steg att nu ytterligare förstärka den verkställande ledningen för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. -ProAct står väl rustad på en mycket snabbväxande marknad och har ett gynnsamt läge för att ytterligare förstärka sin marknadsledande ställning i Norden. Per-Arne Lundberg har med sin tunga erfarenhet mycket att tillföra ProAct nu när bolaget är på god väg mot att bli ett miljardföretag, säger Henrik Holm, arbetande styrelseordförande ProAct IT Group AB. Målbilden för 2001 är att växa vidare mot 'ett miljardföretag' i omsättning och göra detta i kombination med ökat tjänsteinnehåll och en betydande resultatförbättring. För ytterligare information www.proact.se eller kontakta: Henrik Holm telefon 0733 56 66 80, email henrik.holm@proact.se alternativt Per-Arne Lundberg, telefon 0733 56 66 82, email per-arne.lundberg@proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med lösningar, kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med cirka 250 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. En hög teknisk kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna kännetecknar ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT00270/bit0002.pdf

Show as PDF