Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Nytt leverantörsavtal med Hitachi Data Systems stärker ProAct på den snabbväxande SAN-marknaden i Norden

10:46 / 22 March 2001 Proact Press release

Nytt leverantörsavtal med Hitachi Data Systems stärker ProAct på den snabbväxande SAN-marknaden i Norden ProAct IT Group (PACT) kompletterar sitt erbjudande med produkter och tjänster från Hitachi Data Systems, en av världens främsta leverantörer av utrustning för datalagring. Med hjälp av Hitachis produkter kan ProAct stärka sin konkurrenskraft på den snabbväxande SAN-marknaden (Storage Area Networks). ProAct är en fristående specialist på datalagring och infrastruktur för affärskritiska system. Genom att inte vara knuten till en viss leverantörs produkter kan man alltid leverera den mest lämpliga lösningen för varje kund. "Samarbetet med Hitachi ger oss bättre möjligheter att bygga stora och säkra lagringslösningar för stora koncerner med extremt höga krav på tillgänglighet, kapacitet och prestanda. Hitachis lagringssystem uppfattas allmänt som ledande på den här delen av marknaden", säger Per- Arne Lundberg, VD ProAct IT Group AB. "Hitachi Data Systems affärsmodell är att öppna Storage-produkter även säljs genom partners. Samarbetet med ProAct innebär att vi nu får en större geografisk täckning i Norden. ProAct har ett mycket gott renommé på marknaden och vi är stolta över att ProAct valde vår teknologi och vår organisation som sin samarbetspartner", säger Curt Ingedahl, VD Hitachi Systems AB. Det är framför allt två produktserier som ProAct kommer att arbeta med, HDS Thunder 9200 och HDS Lightning 9960. Den sistnämnda är en av marknadens största och mest kraftfulla modeller och den enda med 100 procents garanterad tillgänglighet vilket bland annat innebär att alla delar kan bytas ut och repareras utan att maskinen stängs av. En HDS Lightning kan lagra maximalt 37,5 terabyte, vilket motsvarar lagringsutrymmet på närmare 40.000 moderna persondatorer. För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta VD Per-Arne Lundberg på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00560/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00560/bit0003.pdf

Show as PDF