Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct's norska dotterbolag tecknar betydande SAN-kontrakt

13:30 / 22 February 2001 Proact Press release

ProAct's norska dotterbolag tecknar betydande SAN-kontrakt ProAct har genom sitt norska dotterbolag ProAct Systems AS tecknat avtal med en stor norsk bank om leverans av en omfattande SAN-lösning (Storage Area Networks). Avtalet omfattar ett ordervärde på ca 10 MNOK. Stark marknadstillväxt Storage Area Networks (SAN) är en mycket snabbväxande marknad inom datalagring. I ett SAN separeras lagringssystemen från servrarna genom ett dedicerat nätverk för snabb överföring av stora informationsmängder. På detta sätt uppnås stora fördelar genom förbättrad prestanda, konsolidering av datalagringen, skalbarhet och en effektivare administration. Oberoende undersökningsföretagen IDC och Gartner pekar på en marknadstillväxt på 50-70% per år för SAN i öppna systemmiljöer. Branschbedömare anser att den nordiska marknaden för SAN-system kommer att uppgå till i storleksordningen 3-4 miljarder kronor redan inom ett par år. Tjänstemarknaden relaterat till SAN är ungefär lika stor och består bland annat av konsulttjänster, utbildning, support och drift. Gartner betonar vikten av att välja en fristående integratör vid implementation av en SAN- lösning. "Vi ser denna order som ytterligare en bekräftelse på ProActs starka ställning som leverantör av SAN-lösningar. Liknande installationer har tidigare gjorts hos Vegdirektoratet - norska Vägverket samt Aker Geo", säger Omar A. Lien, VD ProAct Systems AS. För ytterligare information om ProAct´s norska verksamhet, vänligen kontakta Omar A Lien, +47 22 89 24 17 eller via e-mail omar.lien@proact.no För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01050/bit0001.pdf

Show as PDF