Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

com hem och ProAct inleder samarbete

12:56 / 20 February 2001 Proact Press release

ProAct IT Group com hem och ProAct inleder samarbete com hem AB har valt ProAct som partner för att säkerställa infrastrukturen för den framtida expansionen av tjänster inom digital TV. Avtalet innebär en totalintegrerad lösning för com hems informationshantering. com hem AB är inne i en intensiv utveckling av tjänster för digital TV. Man satsar på ett kraftigt ökat utbud och allt fler interaktiva tjänster vilket ställer höga krav på systemtillgänglighet och säkerhet. Avtalet mellan com hem och ProAct avser projektledning, design, driftsättning av servrar i klustermiljö, Storage Attached Network (SAN) för maximalt utnyttjande av lagringsutrymme, säkerhetslösningar samt backup/återläggning av information. ProAct tar totalansvaret för projektet med ett ordervärde motsvarande 18 msek. - Vårt samarbete är bevis på ett förtroende som vi skall vidareutveckla och projektet är startpunkten i det arbetet, säger Michael Söderberg, VD ProAct Datasystem AB. Per Geijer på com hem "ser med tillförsikt fram emot ett starkt samarbete att utvecklas i takt med com hems expansion" För ytterligare information om affären vänligen kontakta Michael Söderberg, VD ProAct Datasystem, på telefon 08 410 666 46, michael.soderberg@proact.se För mer information om ProAct IT Group AB, vänligen kontakta Henrik Holm, Koncernchef på telefon 08-410 666 00, e-post itgroup@proact.se eller besök ProActs hemsida på www.proact.se ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och lösningar inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 240 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01030/bit0001.pdf

Show as PDF