Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct levererar datalagringslösning till GE Medical Systems ASP-tjänst i Norden

13:57 / 11 December 2001 Proact Press release

GE Medical Systems väljer datalagring från ProAct Datasystem AB ProAct levererar datalagringslösning till GE Medical Systems ASP-tjänst i Norden Flera sjukhus har valt en så kallad ASP-lösning (Application Service Provider) från GE Medical Systems. ASP innebär att GE Medical Systems tar hand om all digital bildhantering, -lagring och -distribution och att bildarkivet får en praktiskt taget obegränsad och säker datalagringsresurs som är transparent för användarna. Lösningen används för all digital bildhantering på sjukhusen och det unika är att all bildproduktion numera kan hanteras på disksystemen som alltså blir mycket stora. Den beräknade produktionen för ett större sjukhus eller landsting är upp till 15 TB över en 3-årsperiod. För att kunna hantera det massiva utrymmesbehovet har GE Medical Systems valt en datalagringslösning av typen SAN (Storage Area Network) från ProAct Datasystem. - Vi valde lösningen från ProAct dels för att den hade bäst pris- prestanda, dels för att vi redan har en väl fungerande installation sedan tidigare, säger Henrik Plym-Forshell på GE Medical Systems Information Technologies. För kunder som väljer att inte köpa och äga sina datasystem erbjuder GE Medical Systems lagring som tjänst. Kunden betalar då för utnyttjande av systemet, men slipper samtidigt många av de bekymmer ett ägande av systemet innebär. GE Medical Systems garanterar informationens integritet, säkerhet, tillgänglighet och prestanda för att hämta tillbaka informationen. - Samarbetet mellan före detta ProAct Medical och ProAct är starkt och våra lösningar kompletterar varandra säger Henrik Wahl, VD på ProAct Datasystem AB. För ytterligare information kontakta: Henrik Wahl, VD, ProAct Datasystem AB, tel: +46 8 410 666 00 e-post: henrik.wahl@proact.se Henrik Plym-Forshell, GE Medical Systems, tel +46 8 559 509 55, e-post: henrik.plym-forshell@med.ge.com Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 280 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00710/bit0001.pdf

Show as PDF