Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ProAct effektiviserar IT-driften hos norska Statnett

14:07 / 17 October 2001 Proact Press release

ProAct effektiviserar IT-driften hos norska Statnett ProAct Systems AS, dotterbolag till ProAct IT Group som är nordens ledande leverantör av infrastruktur för verksamhetskritisk information, har fått i uppdrag att leverera en lösning för datalagring till Statnett i Norge. Statnett är ägare och förvaltare av det norska kraftnätet som förser hela landet med ström. Uppdraget omfattar att projektera och driftssätta en skräddarsydd lösning för datalagring, säkerhetskopiering och återställning. Lösningen, som framför allt ska förenkla och effektivisera driften i Statnetts IT-miljö, bygger på en StorageTek L700, disksystem från LSI och programvara från Legato. Affären är värd cirka 2 miljoner NOK. Ström kan inte lagras utan måste utnyttjas i samma ögonblick som den produceras. Därför måste en operatör ansvara för att balansen mellan produktion och efterfrågan ständigt upprätthålls. I Norge är det Statnett som har ansvaret. Alla som vill handla med energi måste klareras av Statnett. - Med denna order befäster vi vår ställning som ledande leverantör av storagelösningar till den norska energisektorn, säger Per-Arne Lundberg, VD, ProAct IT Group. Sedan tidigare har vi levererat liknande lösningar till energiproducenter som Lyse Energi, BKK, NordTröndelag E-verk och Ringeriks-Kraft och oljebolag som Statoil, Conoco, Chevron, Shell och Total/Elf/Fina. För mer information om affären, kontakta: Omar Lien VD, ProAct Systems AS Omar.lien@proact.no +47 22 89 23 89 För mer information om ProAct IT Group, besök www.proact.se eller kontakta: Per-Arne Lundberg VD, ProAct IT Group AB itgroup@proact.se 08-410 666 00 Om ProAct IT Group ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00510/bit0001.pdf

Show as PDF